Ludmila Jandová - V pospolitosti

04.08.2021 - 29.08.2021Výtvarné umění

Výstava Ludmily Jandové v Galerii Jiřího Jílka

Téma pospolitosti a jeho významu v ohroženém společenství lidí, zvířat a vůbec celé přírody bylo trvalým motivem veškeré výpovědi paní Ludmily Jandové, a to v obojím směru vzájemného křížení: v tíhnutí vzhůru ke světlu, u ní výrazně k Bohu, i k zemi v její plné šíři a tíze života v jeho pomíjivosti, a přece právě proto v ryzí kráse daru všeho bytí. Dokonalý archiv White Gallery v Osíku u Lito-myšle, záslužné dílo dvou architektů, Jiřího Krejčíka a autorčina syna, dokončené a zprovozněné v roce 2010, je jádrem jedinečného výstavního prostoru. Ten je tak i ochranným pláštěm, pod kterým Martin matčinu práci postupně uspořádává. Počet jejích obrazů, kreseb, grafik a ilustrací přesahuje možnosti každé, natož zdejší komorní výstavy, a může být jenom nahlédnutím ve výběru podle zvoleného okruhu. S výjimkou studia, následného působení na pražské Akademii a polistopadových cest po Evropě, na Kavkaz nebo do Izraele, prožila paní Ludmila jí vyměřený čas sedmdesáti let v ústraní svého „Petrkova“. V Osíku se narodila a zůstala mu věrná. Podobně jako básník a grafik Bohuslav Reynek, její duchovní vzor, zvolila samotu v přímém dotyku s přírodou a ruch města jí nechyběl. Z odstupu viděla ostřeji a to důležité čerpala z knihy Země, z pramene všeho poznání. Pracovala v cyklických proměnách motivů se společným názvem. Byly to příběhy lidí a krajiny domova, obrazy zraňovaných snů, bolestných ztrát i nadějí a nových začátků. Zpočátku zemitější, později ve zkratce náznaků a jemných tkání. Ve vymezení prostoru pro křídla nebo pro události, dopisy, modlitby, prosby a vzkazy. Často ve výmluvných podobenstvích, ať v uhrančivě temné vizi Krysaře nebo k nebi toužebně vztyčených žebříků. Vedle ryzí formy jsou i duchovní očistou. Na Akademii jsme se nepotkávali, přestože v době našeho studia pokračovala čestným rokem s následnou aspiranturou a odešla z ní jen o rok dřív. Co ji od nás oddělovalo, byla odloučenost ateliéru grafiky, vzdáleného od hlavní budovy. Proto si na ni vzpomínám jen mlhavě. Výstava je tak i pro mne zpětným hlubším seznámením s jejím bohatým a přesvědčivým odkazem.01.01.1993 - 31.12.2030Jiří Jílek (stálá expozice)
03.11.2021 - 28.11.2021Jiří Štourač / V bezčasí
06.10.2021 - 31.10.2021Michaela Maupicová Vélová - V podvojnosti
01.09.2021 - 03.10.2021Šimon Brejcha - Druhá Kůže
04.08.2021 - 29.08.2021Ludmila Jandová - V pospolitosti
09.06.2021 - 04.07.2021Pavel Preisner / Bdělé snění
18.05.2021 - 30.06.2021Jarek Zděnek - REALITA V ABSTRAKCI 
12.05.2021 - 06.06.2021Věra Nováková - Kresba a malba
01.07.2020 - 26.07.2020Miroslava Ptáčková / V krajině světla
05.02.2020 - 01.03.2020Alena Vršanská - Krajinou bez konce
08.01.2020 - 02.02.2020Vít Cimbura - TVÁŘE, DLAŽBY, PERIFERIE
04.12.2019 - 05.01.2020Radka Bodzewicz - Oáza štěstí
07.11.2018 - 02.12.2018Jitka P. Nesnídalová - Blues in mind
03.10.2018 - 04.11.2018Jaromír Zemina - Co mi dává fotorgafie
03.02.2016 - 28.02.2016Adam Dostál - Ikony přírody
06.01.2016 - 31.01.2016Pavel Preisner - Kresby - Kroměříž - 2015
04.11.2015 - 29.11.2015XX. výročí festivalu BLUES ALIVE Šumperk
07.10.2015 - 01.11.2015Lubomír Janečka - Bronzy a kresby
02.09.2015 - 04.10.2015Otakar Zemina - Malby, kresby, loutky

Ludmila Jandová - V pospolitosti - www.iUmeni.cz (04.08.2021)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Český komiks a jeho svět

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder