Lubomír Typlt / Přineseš mi ze všech sirek fosfor

14.11.2018 - 19.12.2018Výtvarné umění

Lubomír Typlt dlouhodobě vnáší do české malby neklid jako tvůrčí hodnotu otevírající rozsáhlý výrazový potenciál.

Brněnská výstava, nazvaná podle jedné z replik písně Slunce v úplňku z nové desky WWW, navazuje na autorův letošní projekt pro pražskou Galerii Václava Špály (Neutopíš se dvakrát v téže řece). I zde před námi na obrazech defiluje mužský a ženský princip ve své rozpornosti, totiž odlišnosti i spjatosti. S tvarovou a barevnou redukcí figur jde ruku v ruce také signální rozdělení na dva svébytné světy reprezentované jinými atributy, jinou barevností a jiným pohybem v čase a prostoru. Zatímco chlapci jsou zde pohrouženi do sebe a jejich rozhodování nepůsobí osudově, dívky přijímají životní výzvy radikálněji, což v důsledku vede k daleko expresivnějším vývojovým turbulencím. Klidné kompozice mužských postav reprezentují rozvážnost a hru, kterou kryjí společenské konvence. Dívky se naopak propadají do vírů, jež samy probouzejí. Smysl obou světů je třeba nalézat ve vzájemném napětí, kterým jsou osudově přitahovány a poutány. Lubomír Typlt svou deklarovanou skepsí obnažuje kořeny přirozené lidské vitality, která může z různých příčin přerůst v akt destrukce. I když se vše odehrává v mantinelech hry či rozjitřené imaginace, je tu cosi skrytého, varovného, co otevírá horizont obav a úzkosti, podobně jako je tomu v autorových písňových textech: Přineseš mi ze všech sirek fosfor…(abychom na obloze slunce zapálili…)Lubomír Typlt / Přineseš mi ze všech sirek fo… - www.iUmeni.cz (14.11.2018)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Architektonika a protoarchitektura

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder