Lubomír Typlt – Jsem krácen, dělen a věčně v minusu

Výtvarné umění 9.3.2021 - 10.4.2021 • Dlouhá 5, Praha, Česká republika

Výstava Lubomíra Typlta v DSC Gallery

V posledních více než deseti letech se stal z Lubomíra Typlta bytostný figuralista, jenž opustil výchozí dvoudomost svého malířského projevu, když se původně souběžně vedle znázornění lidských postav zabýval i stroji a mechanickými metakonstrukcemi. Mohl tak soustavněji a důrazněji rozvinout vlastní pojetí člověka, jež se mu rozdělilo do genderově protikladných poloh, na obrazy s ženami a na obrazy s muži, mezi nimiž dosud nevzniklo žádné dílo, v nichž by se obě pohlaví vyskytovala společně. Odůvodnění pro tuto polarizaci poskytovaly nejen zvolené náměty, ale týkalo se přímo volby barvy. Každá z obou oblastí se vyznačovala vlastní tonalitou: mužská ultramarinem, smaragdem a kraplakem, ženská magentou a kobaltem. Jejich spojení Typltovi připadalo nemožné, sklouzávalo do podivné mesaliance „nepravých párů“, o níž se ve své teorii barev zmiňoval Paul Klee. Oproti předcházejícím letům Typlt vyhrotil ostrost, útočnost, čerstvost, zúročující smyslový účinek barev v krajním výrazovém rozpětí, osvěžujícím a pálícím zároveň, jako by již nic nemohlo být vizuálně pádnější, vyhraněnější, nebezpečnější či nepřijatelnější pro zrak. Své předcházející malířské přístupy dovedl ke krajnosti: rozšířil je o svíravé barevné kontrasty i bezděčné rukopisné zásahy, vznikající jako by náhodou. I když pokračoval v promýšlení dlouhodobě zpracovávaných námětů, jejich vzhled proměnila odlišná barevnost během roku 2020. Cesty do německých obchodů s barvami mu nabídly nové výrazové možnosti: „Ti nabízejí barvy od šesti až deseti výrobců. Díky této nebývalé nabídce jsem zjistil, že každý výrobce má jinou kalibraci barev. Ultramarin tmavý je jiný u výrobce barev Schmincke či u výrobce barev Lucas. V poslední době jsem si oblíbil dva výrobce barev – Winsor and Newton – a především Daler Rowney-Georgian. To jsou pro mne úžasné barvy, jsou hodně olejnaté, vazké. Skvěle se nanášejí širokou špachtlí.“ Volba barvy se pro Typlta během let stala zásadní. Posouvala jeho malířské přístupy do nových oblastí, dávajících obrazům čím dále osobitější vzhled.

Program

Jakub Špaňhel – Z mého kraje
13.2.2024 - 12.3.2024


Další události

Výtvarné umění

Neodvracej zrak

20.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Galerie kritiků – Palác Adria

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie kritiků Vás srdečně zve na výstavu.

Detail
Výtvarné umění

Daniel Klose – Kdo unikne

14.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Nová Síň

Výstava Daniela Klose v Galerii Nová síň

Detail
Výtvarné umění

Wang Xin – V temné jeskyni

2.2.2024 - 10.3.2024
Karlovy Vary · Galerie umění Karlovy Vary

Čínská umělkyně Wang Xin se představuje v Čechách poprvé. Originální figurální kompozice osobitým způsobem reflektují bytí na hranici mezi skutečným j …

Detail
Výtvarné umění

IVO SUMEC / Člověčí věci

17.1.2024 - 10.3.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Výstava Ivo Sumce v GVUO

Detail
Výtvarné umění

Jindřich BOŠKA / František DÖRFL: Stálos …

9.12.2023 - 10.3.2024
Praha · Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Jedním z výrazných fenoménů českého, potažmo československého poválečného umění byl Klub konkrétistů, který sdružoval umělce se zájmem o geometrickou …

Detail