Josef Kubíček: plastiky a Jánuš Kubíček: akvarely, kvaše, koláže

16.04.2015 - 28.05.2015Výtvarné umění

Výstava sochaře Josefa Kubíčka a malíře Jánuše Kubíčka

Sochař Josef Kubíček (1890-1972) patří k výrazným osobnostem českého realistického sochařství první poloviny dvacátého století. Ačkoliv jeho umělecký vývoj rezonoval se společenskými událostmi a s podstatnými uměleckými tendencemi doby, v širších souvislostech národní kultury zaujal svým dílem solitérní postavení. Stalo se tak především díky specifickým vlastnostem umělcova talentu a jeho názorové orientace, ale zároveň v důsledku jeho životního osudu.

Obrazy Jánuše Kubíčka (1921–1993), vyzývající ke klidnému prodlévání a pozitivní meditaci, plné jasu z harmonie a krásy, jsou dílem bytostného senzitivního racionalisty, jednoho z nejryzejších, jaké české moderní umění mělo.

Vernisáž proběhne 15.4. v 17:00 hodin v Galerii Dolní brána. O autorech promluví Jaromír ZeminaJosef Kubíček: plastiky a Jánuš Kubíček: akva… - www.iUmeni.cz (16.04.2015)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Zahrady mnicha Rabinoviče

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder