Josef Hron Velmi opožděná výstava

17.05.2021 - 03.06.2021Výtvarné umění

Galerie Art Mozaika, Politických vězňů 8, Praha 1, uvádí do 3. června 2021 zajímavou výstavu obrazů akademického malíře Josefa Hrona.

Před více jak 25 lety odjel mladý galerista do malé vesničky Nový svět u Valtínova na česko-moravském pomezí u Jindřichova Hradce, aby se zde setkal s malířem Josefem Hronem, kterému chtěl udělat výstavu v Praze. Přestože na plánovanou schůzku dorazil, setkání se ze záhadných důvodů neuskutečnilo - autor totiž doma nakonec nebyl. Jaké pak bylo jeho překvapení, když se po 25 letech objevil v Galerii Art Mozaika vnuk Josefa Hrona, mezitím již zesnulého, s nabídkou na výstavu mistrových prací! Galerie Art Mozaika se dlouhodobě věnuje znovuobjevování umělců, na které výtvarná obec tak trochu pozapomněla. Je tomu tak i v případě díla ak.mal. Josefa Hrona (1915 - 2006), jehož díla nás nadchla hned při prvních setkáních s nimi. Josef Hron, který se narodil v roce 1915 v Novém Světě u Valtínova na Jindřichohradecku, vstoupil do veřejného života již v roce 1939. V letech 1951 - 1955 vystudoval výtvarnou výchovu na PedF UK v Praze u prof. Cyrila Boudy, Martina Salcmana a Karla Lidického. Jeho pedagogické působení zahrnovalo teorii a metodiku výtvarné výchovy na VŠUP a AVU a výuku kreslení na SUPŠ Praha. Účastnil se řady samostatných i kolektivních výstav a napsal také knihu "Jak namalovat krajinu". Mezi lety 1959-1970 přispíval do časopisu Estetická výchova (Výtvarná výchova). Náměty pro svá kubizující díla čerpal z krajiny i ze zdánlivě obyčejných předmětů. Ve tvorbě Josefa Hrona se promítala úcta k národním kulturním tradicím, zejména k prostým výrobkům lidové tvorby, ať z hlíny, dřeva, textilu či skla. V oblasti krajinomalby dělil svoji tvorbu mezi klasickou krajinu českého venkova a městské prostředí, ve kterém žil a tvořil.13.09.2021 - 13.10.2021Martin Žák & Tibor Honty V rajské zahradě
17.05.2021 - 03.06.2021Josef Hron Velmi opožděná výstava
20.06.2017 - 15.09.2017Akta Erotika

Josef Hron Velmi opožděná výstava - www.iUmeni.cz (17.05.2021)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Raketa č. 34 - Stromy