Jindřich Vlček (1885–1968) malíř ruských legií / Sibiřská anabáze I. světové války a Hradec Králové

02.03.2018 - 27.05.2018Výtvarné umění

Válečné boje I. světové války zásadně poznamenaly celou Evropu a osudy jejích obyvatel.

Malíř Jindřich Vlček, rodák z Malé Skalice, absolvent Uměleckoprůmyslové školy ve Vídni a Akademie výtvarných umění v Praze (prof. H. Schwaiger), byl jako voják rakousko-uherské armády krátce po své mobilizaci v roce 1914 na ruské frontě zraněn a v roce 1915 zajat. Čas strávený v ruském zajetí a později v českých legiích na Rusi (1918–1920) umělecky nepromarnil. Neváhal v nebezpečí smrti, těžkých životních podmínkách, nepohodlí a s omezenými výtvarnými prostředky zachytit prchavé okamžiky bojů v první linii, momentky ze života zajatců, pohledy na válečná bojiště, portréty legionářů a jejich strastiplnou cestu zpět do vlasti. Stal se bystrým pozorovatelem, neúnavným reportérem a obrazovým kronikářem života ruských legií, jehož tvorba dnes představuje jeho osobní svědectví o hrdinství českých vojáků a nabízí prostor pro poznání jejich těžkého života za I. světové války.Jindřich Vlček (1885–1968) malíř ruských legi… - www.iUmeni.cz (02.03.2018)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Ročenka Art + 2021

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder