Jan Tarasin: Vidění světa

Výtvarné umění 3.2.2014 - 2.3.2014 • Poupětova 1, Praha, Česká republika

Jan Tarasin pozoruje přírodu. Příroda je široký pojem. Vejdou se do ní i lidé, různé geometrické tvary, znaky…

Potom mé vědomí chvíli // šlo dál a našel jsem znovu / svou cestu ve strachu / a pochybách, nakonec však / jsem se zas ztratil. // Pořád jsem se měnil, dál / a dále, ztrácel se a zase / nacházel, bylo to vlastně / totéž, to dnes už vím.

Hayden Carruth: Ztracený (přel. Petr Mikeš)

Jan Tarasin pozoruje přírodu. Příroda je široký pojem. Vejdou se do ní i lidé, různé geometrické tvary, znaky… Jan Tarasin je myslitel, který ve svých úvahách o vizuálním umění kráčí po podobných cestách jako teoretici systémového přístupu ve vědách, zejména přírodních. A Jan Tarasin je především výtvarník, jeho pozorování má proto nevyhnutelnou složku zachycování, a to ne jinak, než tvorbou nových systémů, originálních, vlastních, ale ve spjatosti s oněmi již existujícími ve světě před jeho obrazem (a toto vytváření podle autora poskytuje stejnou smyslovou radost jako třeba krajinomalba).

Přítomné autorské knihy, soubory grafik, jež Tarasin nazývá skicáři, přinášejí různorodý průřez jeho tématy. Co je však všem námětům vlastní je Tarasinův úhel pohledu rozhodující pro pochopení jeho vizuálního jazyka.

Jan Tarasin: Vidění světa


Další události

Výtvarné umění

Roman Brichcín – Večer v ateliéru

27.3.2024 - 18.4.2024
Praha · Galerie Art Praha

rádi bychom Vás za Galerii ART Praha informovali o chystané výstavě malíře Romana Brichcína s názvem Večer v ateliéru. Kurátorkou výstavy je Silvia L. …

Detail
Výtvarné umění

 Milan Knížák: Broken Mind

7.3.2024 - 18.4.2024
Opava · Galerie Cella

Výstava v Galerii Cella se zaměří na Knížákovu tvorbu spojenou se zvukem

Detail
Fotografie

Laboratoř Jaroslava Kučery

20.2.2024 - 18.4.2024
Zlín · Galerie G18 ve Zlíně

Výstava Laboratoř Jaroslava Kučery ukáže práci kameramana jako tvůrčí a uměleckou.

Detail
Užitné umění

Jubilejní 50.Veletrh starožitností Antiq …

18.4.2024 - 21.4.2024
Praha · Asociace starožitníků

Tématem jarního jubilejního již 50. veletrhu bude Skrytá hodnota starožitností - UDRŽITELNOST a slavnostní atmosféru doplní bohatý doprovodný program.

Detail
Výtvarné umění

Břetislav Malý - Soft Steel

20.3.2024 - 21.4.2024
Praha · Galerie U Betlémské kaple

Výstava Břetislava Malého v Galerie u Betlémské kaple

Detail