Jan Paul – Čínské fragmenty a obrazy

14.05.2019 - 21.06.2019Výtvarné umění

Akademický malíř Jan Paul (1956) představí v Galerii PRE v Praze české veřejnosti poprvé cyklus Čínské fragmenty, který je inspirovaný pobytem autora v Číně v roce 2013.

Soubor kombinovaných technik na papíře, adjustovaných v Číně do tradičního vertikálního závěsu, doplňuje ukázka z malířské tvorby, instalovaná v dolním podlaží výstavní síně. Jan Paul v cyklu Čínské fragmenty usiloval o zachycení čehosi svébytného z čínského prostředí, a snažil se vyjádřit pocity ze země s odlišnou kulturou. Při práci použil techniku monotypu, kterou následně dotvářel malbou prsty a vlastnoručně vyřezanými razítky s fiktivními znaky, které otiskoval do obrazu. Cyklus je koncipován jako střetávání výtvarných forem evokujících vizualitu, s kterou se v Číně setkal. Obsahem obrazů je vyjádření lidského údělu, existenciálního napětí mezi bytím a nebytím, střetu fyzického a duchovního s možností transcendence. Vše fyzické skončí, co zůstává, je duchovní materie, a tuto naději symbolizuje v obrazech světlo. Ke své práci autor v roce 2006 napsal: „Hnětu dlaněmi temnotu, onu obávanou nicotu, a prsty v ní zažehuji světlo věčnosti, abych vzkřísil naději v temných stínech smrti“. Autor vnímá v destrukci těla a v zániku hmoty ono podstatné sdělení, nadčasové světlo, které odnikud nikam nesměřuje, ale které se v malbě uskutečňuje vlastní kvalitou. Jan Paul je členem Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, a v českém malířství je významným a neopomenutelným solitérem. Žije a pracuje v Praze.14.05.2019 - 21.06.2019Jan Paul – Čínské fragmenty a obrazy
20.01.2015 - 27.02.2015Roman Křelina - OSOBNÍ POUŤ

Jan Paul – Čínské fragmenty a obrazy - www.iUmeni.cz (14.05.2019)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Miroslava Ptáčková – Reflection