Imrich Veber: Something Is Missing

18.10.2017 - 12.11.2017Výtvarné umění

Imrich Veber ve své tvorbě opakovaně prověřuje nazírání na každodenní realitu okolo nás.

Způsoby podobnými, jaké používá sociolog, mapuje prostředí a vztahy, konstruuje reportáže bez obsahu či situace, které dávají dokumentární fotografii smysl. Vytváří tak jakýsi záznam každodenních činností a rituálů odehrávajících se na košickém sídlišti Ťahanovec, kde vystavovaný cyklus vznikal mezi lety 2015 – 2017. Veber vytváří typologii a archiv prostředí či každodenních situací, které rozšiřují povědomí o skutečné krajině našich životů, která se zdá být stejně pustá a unifikovaná jako papír, na kterém jsou vystavované fotografie prezentovány. Člověk samotný na obraze většinou chybí, je reprezentován na základě svého okolí, budov, zastávek a podjezdů. Prostředí městské krajiny je zde tím typem reality, který je spíše naším vězením – neumožňujícím nám žít tak, jak bychom si přáli – než objektivní skutečností. Tato „místa-nemísta„ jsou pomyslným stínem našeho pohybu městem, které všichni důvěrně známe, ale na instagramu bychom se jimi přesto nechlubili. Ostatně proč taky, nepředstavují nic zvláštního, nic co by ostatní mohlo zaujmout. Jen samá šeď. Pomyslné prázdno a unifikované prostředí nám ostatně ani neumožňuje rozpoznat žádné specifické znaky konkrétního místa. Spíše odkazuje k zmiňované monotónnosti, nudě a standardizaci našeho života.10.03.2018 - 15.04.2018Politika pravdy II: Observace
21.11.2017 - 17.12.2017Politika pravdy – I. část
18.10.2017 - 12.11.2017Imrich Veber: Something Is Missing
10.10.2016 - 06.11.2016Dror Daum / Bát se žít
08.09.2016 - 25.09.2016Barbora Šimonová a Michaela Mildorfová - Skvělá budoucnost II.
10.12.2015 - 10.01.2016Petr Šprincl - Morava, krásná zem
16.04.2015 - 16.05.2015Close Up
07.03.2015 - 28.03.2015Grafomani, vypravěči, autoři a producenti
29.04.2014 - 02.06.2014Bílá tma

Imrich Veber: Something Is Missing - www.iUmeni.cz (18.10.2017)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Svatební košile - Kresby k básni K. J. Erbena