Eliška Jakubíčková – Soucit

Výtvarné umění 16.2.2017 - 18.3.2017 • Plynární ulice 1815/1, Říčany u Prahy, Česká republika

Galerie Kotelna pro Vás připravuje výstavu Elišky Jakubíčkové - Soucit

Eliška Jakubíčková, jedna z nejvýraznějších představitelek současné expresivní malby, na svých plátnech tlumočí realitu prostřednictvím vlastního existenciálního cítění. Zachytává její unikavost, tvaruje její bezmeznou šíři, dává formu a objem entitám, se kterými si člověk tyto veličiny obvykle nespojuje, jako je například strach, bolest, radost, blízkost, laskavost či soucit. Neboť i tyto jsou realitou. Skrze své obrazy nabízí možnost zakoušet téměř fyzicky jejich tíhu či lehkost. Je mistrem kaligrafického expresivního gesta, které přesvědčivě zvládá i na velkém formátu. Její gestické formulace podmiňuje předem promyšlený a prožitý význam zobrazovaného, a tak je jeho výraz daleký bezobsažnosti pouhého malířského gesta. Pro Galerii Kotelna připravila soubor monumentálních expresivních maleb, vzniklých z většiny v loňském roce a doplněných pro kontext několika staršími obrazy. Jejich pomyslným svorníkem je název – Soucit. Ten není vybrán pouze podle jednoho z obrazů, má hlubší souvislosti. Eliška Jakubíčková se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá člověčenstvím, jeho podmínečností i přesahy. Oblíbila si postavu biblického Jóba, ke kterému se na svých obrazech, podobně jako k nepředmětným tématům jako blízkost, laskavost, víra, naděje či právě soucit vztahuje. V současné hektické a sebestřednost podporující době, kdy na člověka útočí nepřehlednost vlastního i okolního světa a neklidná situace vtahuje do ulit netečnosti a pomyslného bezpečí, otázka, co vlastně ten soucit znamená či neznamená, přestává být otázkou řečnickou či malířskou, ale šitou na těla.

Lucie Šiklová, kurátorka výstavy

Eliška Jakubíčková – Soucit


Další události

Fotografie

Pavel Talich: Strkov

12.4.2024 - 23.5.2024
České Budějovice · Galerie Hrozen

Výstava Pavla Talicha v kavárně biografu Kotva

Detail
Výtvarné umění

Future is Best of ’24!: Místo v budoucno …

9.5.2024 - 24.5.2024
Zlín · Galerie G18 ve Zlíně

Budoucnost je často vnímána jako sci-fi struktura soupeřící s lidskými vlastnostmi, spíše než jako vývoj předurčených výsledků.

Detail
Výtvarné umění

Malba 80./90.let – výběr z galerie

7.5.2024 - 24.5.2024
Praha · Etcetera Art

David Mainer, Titlová, Žáček a další

Detail
Výtvarné umění

Předaukční výstava k jarní aukci

29.4.2024 - 25.5.2024
Praha · Galerie Kodl

Předaukční výstava k jarní aukci. Aukce výtvarného umění proběhne ve Velkém sále Žofína a online na Artslimit.com.

Detail
Výtvarné umění

K2: RADU BĂIEŞ & LAURENTIU ZBÎRCEA

23.4.2024 - 25.5.2024
Praha · Bold Gallery

S potěšením Vás zveme na výstavu dvou umělců tzv. "klužské školy" Radu Băieş & Laurentiu Zbîrcea

Detail