Eliška Jakubíčková – Soucit

16.02.2017 - 18.03.2017Výtvarné umění

Galerie Kotelna pro Vás připravuje výstavu Elišky Jakubíčkové - Soucit

Eliška Jakubíčková, jedna z nejvýraznějších představitelek současné expresivní malby, na svých plátnech tlumočí realitu prostřednictvím vlastního existenciálního cítění. Zachytává její unikavost, tvaruje její bezmeznou šíři, dává formu a objem entitám, se kterými si člověk tyto veličiny obvykle nespojuje, jako je například strach, bolest, radost, blízkost, laskavost či soucit. Neboť i tyto jsou realitou. Skrze své obrazy nabízí možnost zakoušet téměř fyzicky jejich tíhu či lehkost. Je mistrem kaligrafického expresivního gesta, které přesvědčivě zvládá i na velkém formátu. Její gestické formulace podmiňuje předem promyšlený a prožitý význam zobrazovaného, a tak je jeho výraz daleký bezobsažnosti pouhého malířského gesta. Pro Galerii Kotelna připravila soubor monumentálních expresivních maleb, vzniklých z většiny v loňském roce a doplněných pro kontext několika staršími obrazy. Jejich pomyslným svorníkem je název – Soucit. Ten není vybrán pouze podle jednoho z obrazů, má hlubší souvislosti. Eliška Jakubíčková se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá člověčenstvím, jeho podmínečností i přesahy. Oblíbila si postavu biblického Jóba, ke kterému se na svých obrazech, podobně jako k nepředmětným tématům jako blízkost, laskavost, víra, naděje či právě soucit vztahuje. V současné hektické a sebestřednost podporující době, kdy na člověka útočí nepřehlednost vlastního i okolního světa a neklidná situace vtahuje do ulit netečnosti a pomyslného bezpečí, otázka, co vlastně ten soucit znamená či neznamená, přestává být otázkou řečnickou či malířskou, ale šitou na těla.

Lucie Šiklová, kurátorka výstavy06.06.2019 - 13.07.2019Volný prostor Jakuba Strettiho
15.03.2019 - 25.04.2019Marek Schovánek / Austerity
25.10.2018 - 24.11.2018Istant Live
22.03.2018 - 21.04.2018PO_CHOUTKY
16.02.2018 - 15.03.2018GEKW - GesamteEntarteteKunstWerke
07.09.2017 - 12.10.2017SEN/DEN
01.06.2017 - 30.06.2017Zelený ostrov
16.02.2017 - 18.03.2017Eliška Jakubíčková – Soucit
20.10.2016 - 25.11.2016Martin Mainer Sochy a Obrazy (2010-16)
09.09.2016 - 13.10.2016Aleš Růžička
02.06.2016 - 14.07.2016Petr Gruber Může to být jinak
12.09.2014 - 11.10.2014DVĚ TVÁŘE Lukáš Orlita

Eliška Jakubíčková – Soucit - www.iUmeni.cz (16.02.2017)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

SÓLO: Jakub Roztočil