Frantisek Kupka - Soupis olejomaleb (Catalogue Raisonné)

Autor: Česky2016Adolf Loos Apartment and Gallery

František Kupka byl postavou neobvyklé šíře a mnohostrannosti - geniální malíř, intelektuál, filosof, vizionář. Jeho dílo se po letech konečně dočkalo pozornosti a docenění odborné i široké veřejnosti, avšak i nadále je potřeba usilovat o komplexnější poznání jeho neprobádané tvorby. V zahraničí distribuci převzalo nakladatelství König Books London.

Již není v prodeji
Název: Frantisek Kupka - Soupis olejomaleb (Catalogue Raisonné)  ISBN: 9783863359553  Jazyk: Česky  Rok:   EAN: 9783863359553  Hmotnost: 3.00 kg  Vazba: vázaná  Počet stran: 572  Rozměr: 290x230 mm  Nakladatel: Adolf Loos Apartment and Gallery
informace ke knize

Detail knihy ~ Frantisek Kupka - Soupis olejomaleb (Catalogue Raisonné), Vladimír Lekeš, Agnes Husslein Arco, Ludmila Lekeš, Eliška Zlatohlávková

Ačkoliv to nebude jednoduché, Kupkův umělecký vývoj, unikátní malířské postupy, tvůrčí cesty a především přínos světovému malířství si to zajisté zaslouží. Pevně věřím, že tento soupis olejomaleb pomůže ucelenějšímu porozumění díla jednoho z nejvýznamnějších abstrakcionistů dvacátého století.

S vypracováním soupisu olejomaleb jsme začali po podepsání smlouvy o spolupráci s Národní galerií v Praze v roce 2011. Soupis byl dokončen v roce 2015 a čítá na 359 olejomaleb. Kupkova tvorba byla rozčleněna do sedmi tematických okruhů: Předabstraktní, Řada Dvoubarevné fugy, Řada vertikálních a diagonálních plánů, Řada organických motivů, Příběhy tvarů a barev, Řada energických a mechanických, Čisté formy – syntézy a Série C. Ke každému dílu byl na základě osobního průzkumu, údajů z archivu autorů a archivu Jindřicha a George (Jiřího) Waldese, výstavních katalogů, veřejně dostupných dokumentů a archiválií vypracován popis, soupis výstav, literatury a vročení obrazu. Je důležité zdůraznit, že u obrazů Františka Kupky je mnohdy velmi těžké přesně určit rok vzniku díla. Jak potvrdil George Waldes (1919–2013), syn sběratele a nejbližšího přítele Františka Kupky Jindřicha Waldese, malíř pracoval na svých obrazech i několik let.

Velmi často se ke svým obrazům vracel, aby je přepracoval či dokončil, a to i po několika desetiletích (zejména před výstavami). Vzhledem k těmto okolnostem jsme dataci u některých obrazů vymezili předpokládaným rokem vzniku a dokončení.
Díla pochybná, která byla v minulosti prezentována na výstavách jako díla autorská, byla ze seznamu vyřazena. Sekce věnující se těmto malbám nabízí jejich přehled.

Tento projekt, stejně jako jeho výsledek, který dnes leží před námi, je v mnoha směrech unikátní. Je mi ctí, že jsem mohl spolupracovat s Národní galerií v Praze a Belvedere Vídeň na tomto soupisu, na který Kupkovo dílo čekalo přes půl století. Zároveň bych chtěl poděkovat všem osobám a institucím, které nám laskavě poskytly cenné informace, fotografie a další materiály.

Frantisek Kupka - Soupis olejomaleb (Catalogue Raisonné)

Obsah, ukázka

Ukázková kapitola [PDF; 2,5 MB]