Eduard Ovčáček – Grafika je dar

Výtvarné umění 2.10.2015 - 4.9.2016 • Jurečkova 9, Ostrava, Česká republika

Eduard Ovčáček je pro Ostravu nejzásadnější uměleckou osobností, jejíž tvůrčí působení se dotýká malby, sochařství, objektů, performance, grafiky a zejména serigrafie, fotografie, literatury a poezie.

Svou tvorbou a působením již od šedesátých let minulého století do současnosti se zasloužil o to, že ostravská výtvarná scéna je vnímána a respektována v celorepublikovém kontextu. Kvalita uměleckého díla z něho činí všeobecně respektovanou osobnost. Hlavní měrou se zasadil o vysoké umělecké školství v Ostravě a rozvíjel mezinárodní kontakty a spolupráci. Galerie výtvarného umění v Ostravě tvorbu Eduarda Ovčáčka několikráte prezentovala po roce 1989, a tato úspěšná spolupráce pokračuje i na poli akvizic. Již po druhé jsme byli poctěni rozsáhlým darem grafických listů (první v roce 1993). Tato druhá vlna obsahuje více než dvě stě listů z období po roce 2000. Jedná se o čin zcela mimořádný, který bychom rádi prezentovali veřejnosti v Kabinetu grafiky v sérii krátkodobých výstav.
Grafická tvorba hrála vždy u Eduarda Ovčáčka podstatnou roli a zejména po roce 1990 získala na intenzitě. Eduard Ovčáček byl za své grafické dílo plné inovativních prvků významným způsobem oceněn jak doma, tak v zahraničí. Tato stálá expozice grafického díla Eduarda Ovčáčka je nejen výrazem poděkování za vzácnou donaci, ale zejména vyjádřením veliké úcty osobnosti, která činí z našeho regionu místo umělecky zajímavé.
Jiří Jůza

Eduard Ovčáček – Grafika je dar


Další události

Design

DESIGNBLOK COSMOS | Intergalaktická krás …

14.6.2024 - 23.6.2024
Liberec · Oblastní galerie Liberec

S létem v Lázních se představí i velmi specifický koncept pomyslné výkladní skříně současného českého designu a art-manifest sdílených hodnot Mezináro …

Detail
Fotografie

SHOTBY.US - LENKA GLISNÍKOVÁ, KAROLINA M …

17.5.2024 - 23.6.2024
Praha · Ateliér Josefa Sudka

SHOTBY.US ve svém prvním zásahu do Ateliéru Josefa Sudka kombinují hravost a odvážné barvy a reflektují původní účel galerie jako výchozí bod pro zkou …

Detail
Výtvarné umění

Jana Gemrota: STARDUST

15.5.2024 - 23.6.2024
Praha · Galerie Václava Špály

Výstava Sturdust shrnuje nejnovější práce Jana Gemrota, které uskutečnil po své poslední samostatné výstavě Observace (Expo 58, 2022).

Detail
Výtvarné umění

Martina Richterová – poštovní známky a g …

12.5.2024 - 23.6.2024
Náměšť nad Oslavou · Galerie 12

Výstava Mariny Richterové v Galerii 12 v Náměšti nad Oslavou

Detail
Výtvarné umění

Anna Neborová / Odstíny dne

5.5.2024 - 23.6.2024
Broumov · Galerie Dům

Anna Neborová (1968) reprezentuje silnou generaci autorek-umělkyň, nastupujících na českou uměleckou scénu v průběhu devadesátých let.

Detail