Dílo sezóny: Peter Paul Rubens, Večeře v Emauzích

Výtvarné umění 9.10.2015 - 10.1.2016 • Staroměstské nám. 12, Praha, Česká republika

„Můj talent je takový, že žádný úkol není pro mě dost složitý“. Tato smělá slova napsal Peter Paul Rubens (1577 Siegen, Vestfálsko – 1640 Antverpy) v jednom ze svých dopisů.

A o tom, zda je tato glosa pravdivá či nikoliv, se mohou návštěvníci Národní galerie v Praze přesvědčit sami. Ve Šternberském paláci bude od 9. 10. 2015 do 10. 1. 2016 vystaveno mimořádně zajímavé Rubensovo pozdní dílo Večeře v Emauzích. Kromě nevšední interpretace biblického příběhu (jejž zájemcům přiblíží komentované prohlídky a další edukativní programy) je obraz unikátní především z jiného důvodu – plátno si totiž mistr se vší pravděpodobností namaloval pro sebe, zdobilo jídelnu v malířově domě v Antverpách. V pražské Národní galerii zápůjčka z Prada vhodně doplňuje další vystavené obrazy, především Umučení sv. Tomáše a Meditaci sv. Augustina, které Rubens rovněž namaloval na sklonku svého života pro kostel sv. Tomáše v Praze. Zatímco plátno z Madridu nabízí intimní polohu mistrovy tvorby, plátna se sv. Tomášem a sv. Augustinem ukazují oficiální projev, který Rubense proslavil po celé Evropě a svědčí o dovednostech, jež si u Rubense cenil mezi jinými anglický král Karel I., francouzská královna Marie Medicejská či převor kláštera augustiniánů u Sv. Tomáše Jan Baptista Svitavský z Bochova, který přímo u Rubense malby pro pražský kostel objednal. Rubensovu osobnost jakožto malíře a zároveň uměleckého sběratele dokresluje i dvojice vystavených desek představující Césarův triumf, jež pocházejí přímo z malířovy vlastní kolekce.

Program

100 let francouzské sbírky
17.10.2023 - 4.1.2024

Akvarel mezi Prahou a Vídní
22.9.2023 - 7.1.2024

Petr Brandl: Příběh bohéma
20.10.2023 - 11.2.2024

Fotograf Festival #13
22.9.2023 - 11.2.2024

Milena Dopitová: Even Odd
10.11.2023 - 3.3.2024

1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby
1.1.2023 - 31.12.2025

Pravoslav Sovák: Hlasitost ticha
22.9.2023 - 7.1.2027

Atlas
7.12.2022 - 7.12.2027

1956⁠–⁠1989: Architektura všem
1.1.2023 - 31.12.2027


Další události

Architektura

Česká a slovenská architektura

10.10.2023 - 30.11.2023
Praha · Pražský hrad

Výstava je nerozsáhlejší retrospektivou architektury v našich zemích za více než půl století.

Detail
Výtvarné umění

Luisa Kasalicky a Siegfried Zaworka

6.10.2023 - 30.11.2023
Brno · Vila Löw-Beer

Ve schodišťové hale vily Löw-Beer v Brně vystavují své obrazy rakouští umělci Luisa Kasalicky a Siegfried Zaworka.

Detail
Výtvarné umění

Mléčný protest – Denisa Langrová

23.9.2023 - 30.11.2023
Praha · Galerie La Femme

Výstava Denisy Langrové v Galerii Kabinett

Detail
Výtvarné umění

Větrné krajiny | výstava

20.9.2023 - 30.11.2023
Opava · Galerie Cella

Výstava zkoumá způsoby zachycení extrémních meteorologických situací. 

Detail
Fotografie

Orlické hory na historických snímcích Jo …

1.8.2023 - 30.11.2023
Rychnov nad Kněžnou · Orlická galerie

Výstava unikátních snímků zachycujících podobu krajiny, běžný život i zvláštní okamžiky v životě obyvatel Orlických hor.

Detail