Denisa Krausová / Citróny a jiné květiny

Výtvarné umění 12.10.2016 - 20.11.2016 • Čs. partyzánů 6, Chrudim, Česká republika

Výstava obrazů Denisy Krausové

Tvorba Denisy Krausové (1981), absolventky brněnské Fakulty výtvarných umění VUT – malířské školy Martina Mainera, prošla v posledních letech zajímavým vývojem, během něhož se autorka zabývala zkoumáním a hledáním alternativ ve zpracování klasických malířských témat. Ve své práci se zabývala krajinou, sakrálními tématy i zátiším, formálně je pak pro její tvorbu charakteristický výrazný kolorismus, kolážovité až surrealistické komponování obrazu a kombinace různých malířských i nemalířských stylů v rámci jednoho plátna.
V posledním cyklu maleb svůj originální přístup ještě umocnila a navzdory narůstající inklinaci ke konceptualismu se Krausová programově zabývá formálním řešením a především atmosférou obrazu. K výsledným dílům pak lze vztáhnout termíny jako magický realismus, eklektismus, primitivismus, art brut, aluze k historii umění, nebo naopak k pokleslému výtvarnému snažení. Taková díla – cyklus monumentálních zátiší nazvaný Citróny a jiné... – autorka představí v roce 2016 v chrudimské Výstavní síni.

Denisa Krausová / Citróny a jiné květiny


Další události

Výtvarné umění

Jaroslav Róna – Průzkumník

30.4.2024 - 16.6.2024
Praha · Trafo Gallery

Výstava Průzkumník reprezentuje převážně aktuální dílo malíře a sochaře Jaroslava Róny, které rozvíjí základní tvarosloví, motivy a tvůrčí koncepty je …

Detail
Nová média

Klaudia Kiercz –Długołęcka

24.4.2024 - 16.6.2024
Valašské Meziříčí · Galerie Sýpka

Kiercz Długołęcka je polská multimediální umělkyně výrazně spojená s Akademií výtvarných umění ve Varšavě. 

Detail
Fotografie

FOTOGRAFOVÉ VÁLKY

4.4.2024 - 16.6.2024
Mělník · Galerie Ve Věži

Uspořádáno u příležitosti 110. výročí vyhlášení 1. světové války.

Detail
Výtvarné umění

TOYEN / Knihy bez hranic

27.3.2024 - 16.6.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Toyen (Marie Čermínová, 1902–1980), jedna z nejvýznamnějších evropských autorek minulého století se celý svůj život vedle malířské tvorby věnovala kni …

Detail
Výtvarné umění

KATARÍNA GREGOREC – Obsessed with Colors

17.5.2024 - 19.6.2024
Praha · Dudes & Barbies Gallery

Vítáme vás na výstavě "Obsessed with colors" (Posedlá barvami), která přináší pohled do fascinujícího světa textilní tvorby paní Kataríny, p …

Detail