Čtvrtina příběhu, který nikdy nevyprávím

Výtvarné umění 19.11.2013 - 29.12.2013 • Holečkova 49, Praha, Česká republika

Svět je chaos, kterému je systém pouze vnucen. Chaos nelze bez systému, který jsme mu vnutili, vnímat, ale neměli bychom zapomenout, že každý systém je pouze systémem vnuceným a dočasným.

Věci jsou neurčité. Jedna je počítání. Mnohost je nepočítání. Nejsou žádné věci před aktem jejich měření a tento akt měření je právě tím, co produkuje vlastnosti věcí a hranice mezi věcmi.

Předpokládat, že lidská zkušenost je strukturována konceptuálně znamená dehistorizaci lidského druhu. Jazyk je poměrně nedávná akvizice. Předtím jsme strávili stovky tisíc let jakožto společenský druh, ovládající dělbu práce a sofistikovanou kamennou technologii. Chceme snad tvrdit, že lovci a sběrači žili v amorfním světě čekajícím na to až mu jazyk dá formu?

Odvrhnutí lingvistické zkušenosti podle které každá kultura žije ve vlastním světě vede ke koncepci sdílené lidské zkušenosti ve které variabilita nepochází z rozdílů v signifikaci, která je pojmem lingvistickým, ale z rozdílů v signifikanci, která je pojmem pragmatickým.

Kategorie opaku a protikladu je jednoduše přehlížena. Snění, představování, myšlení, říkání, psaní, zobrazování, dělání nebo hraní čehokoliv může být pojato především tak, že to, co je sněno, představováno, myšleno atd. je v nás přítomné jako paměť, fantasie, přání nebo zobrazení afektivního stavu, síly nebo objektu, na kterém nám záleží, nebo intra- či intersubjektivního vztahu, kterého se, jedním nebo druhým způsobem, účastníme. Negativní soud ve vztahu k této myšlence, objektu, nebo vztahu je vzhledem k tomuto základnímu faktu irelevantním a indikuje pouze to, že toto odvrácení a zřeknutí sami od sebe vyžadujeme.

Zvuky, slova a gramatické vzorce jazyka jsou materiálem který je akumulován a sedimentován historicky, a jen následně konsolidován jinými procesy, jako jsou standardizace dialektu, slovníky, gramatiky a pravidla výslovnosti.

Pro stromy nevidí les. Blahoslaveni budiž chudí duchem. Letošní léto zlomilo všechny teplotní rekordy. Mimo stupnici. Zpěvák/ interpret. Kurátor: Michal Novotný

Futura

Futura - logo

Další události

Výtvarné umění

Lukáš Orlita – Otevřít se světlu

22.1.2024 - 22.2.2024
Brno · Schrott – industrial bar, gallery

Nový malířský projekt Lukáše Orlity ve Schrott Gallery

Detail
Výtvarné umění

Hendrych + Koblasa – Prorok, Strážce a d …

31.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Etcetera Art

Setkání tvorby dvou výrazných sochařských osobností – Jana Hendrycha (1936) a Jana Koblasy (1932–2017) 

Detail
Design

Michaela Spružinová: V trní

23.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Galerie Kuzebauch

Michaela Spružinová patří mezi mladší generaci vizuálních umělců se zcela specifickým výtvarným vyjadřováním.

Detail
Výtvarné umění

Zdena Höhmová – Introspekce

14.12.2023 - 23.2.2024
Brno · Art Gallery Brno

Výstava obrazů Zdeny Höhmové v Art Gallery Brno

Detail
Výtvarné umění

Kristýna Matalová – My všechny

19.1.2024 - 24.2.2024
Praha · Bold Gallery

V každý moment se měníme. Naše fyzická existence se skládá z bezpočtu krátkých a ještě kratších okamžiků, jež někdy splňují naše osobní představy a ji …

Detail