Birgitt Fischer

Výtvarné umění 8.6.2017 - 3.9.2017 • Masarykova 723/14, Liberec, Česká republika

Liberecká galerie se připojuje k projektu Česko-německé kulturní jaro 2017 řadou letních výstav.

Bylo příhodné pro výstavu vybrat jedinou profesionální malířku, která pochází z Německa a dlouhodobě žije v České republice, a to Birgitt Fischer. Autorka se ve svém malířském díle věnuje tématu rozdílnosti i podobnosti Čechů a Němců, české a německé kultury, jazyka a stereotypů, jak na ně nazíráme. Charakteristické rysy obou národů představuje s osobitým humorem a nadsázkou. Jako hrdinku svých obrazů si vybrala sebe samu. Ne však v podobě tradičního autoportrétu, ale schematické geometrizující figury. Pro její plošnou malbu je charakteristický rast a řád. Prostřednictvím svých prací sice hledá svoji vlastní identitu, ale její vlastní zážitky z asimilace v Česku lze zobecnit.

OGL se ve svém výstavním plánu mimo jiné soustředí na mapování německy mluvících autorů žijících na českém území v meziválečné době. Výstava současného německy mluvícího umělce žijícího v Česku je vhodným doplněním těchto galerijních aktivit a zapadá do dlouhodobé výstavní koncepce. Výstava reflektuje rozdíly mezi národy, ale zároveň poukazuje na těsně provázanou minulost a jazyk, ze kterých stále čerpáme. Konceptuálně pojatá malba Birgitt Fischer přispívá k pochopení cizí, ale přesto velmi blízké kultury, což je v dnešní době ceněno. Kromě zcela nových obrazů bude autorka malovat přímo v prostoru výstavního sálu a očekává interakci návštěvníků během trvání výstavy.

Brigitt Fischer také pracuje s jazyky obou států. Zdůrazňování rozdílů mezi jednotlivými zeměmi bývá často politicky využíváno. Bez politických hranic by snad tyto rozdíly nebyly v pohraničních oblastech tak silně vnímány. Ostatně na pravé i na levé straně hranic žijí lidé v téměř identické krajině, a vytvořili si proto také podobné tradice. S řečí je to podobné. Ani ona nekončí jednoduše na hranicích, které se v průběhu století stále měnily, ale plyne sem tam, rozšiřuje se a spojuje oba světy. Tyto společné rysy by měly být nezávisle na historických událostech využity, aby bylo možné společně navázat dialog.

V plánu jsou komentované prohlídky v českém i německém jazyce.

Birgitt Fischer


Další události

Fotografie

Václav Šilha – Antarktida

22.6.2024 - 22.7.2024
Český Rudolec · Matějovec38

Nová galerie, věnovaná výhradně fotografii, otevírá v Matějovci u Slavonic výstavou Václava Šilhy Antarktida.

Detail
Užitné umění

FRANTIŠEK JUNGVIRT - SKLO - BAREVNÉ LINI …

31.5.2024 - 24.7.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Výstava výtvarníka, designéra a malíře skla v galerii Nemannka

Detail
Výtvarné umění

BOUDNÍK | 100

26.4.2024 - 26.7.2024
Praha · Artinbox Galerie

17. března by se dožil sta let významný český umělec Vladimír Boudník, grafik, malíř, spisovatel, jedna z nejvýraznějších osobností umělecké scény 50. …

Detail
Výtvarné umění

Jiří Anderle – Už jsem byl vším, i klaun …

13.6.2024 - 27.7.2024
Praha · Galerie MODERNA

Výstava obrazů a grafik Jiřího Anderleho v galerii Moderna

Detail
Výtvarné umění

⁣⁣Michal Škoda / Prolínání⁣

22.5.2024 - 27.7.2024
Brno · Fait Gallery

Výstava Michala Škody ve Fait Gallery v Brně

Detail