Almanach Secese

Výtvarné umění 5.9.2016 - 3.10.2016 • Poupětova 1, Praha, Česká republika

Almanach Secese vydal Stanislav Kostka Neumann roku 1896. Sborník, který tvoří příspěvky šestadvaceti autorů, je doplněn předmluvou vydavatele a doslovem Arnošta Procházky.

Že jde o knihu neobyčejnou, pozná citlivý čtenář již na pohled. Knížka má pečlivou, křehkou ale velmi živou typografickou úpravu, kompozice stran je vzdušná a jednotlivé výtisky jsou číslované. Z hlediska sběratelství jde dnes o vzácnou bibliofilii.

Vzácnou knihu ze sbírky Archivu výtvarného umění ale rozhodně nevlastnil žádný bibliofil. Jejím majitelem byl spíše kritický čtenář, který neváhal opatřit stránky četnými poznámkami a postřehy psanými plnicím perem (například na straně 39 k básni Františka Merty: „Vše ovšem opsáno dle francouzských, tou dobou již ve Francii nemoderních vzorů.“). A pravděpodobně to byl také rodič nadaného chlapce, který si knihu vybral jako skicák - a vyzdobil ji mnoha pestrobarevnými kresbami.

Na straně 35 se Julius Alois Koráb loučí s mládím. Mládí však také sem našlo cestu zpátky. Přivezl jej automobil s řidičem v cylindru, nakreslený dětskou rukou hned vedle. Takových náhod nejdete v knize mnoho. Jsou půvabné a poetické - a přeci, atmosféra veršů je s nimi již dočista jiná. Almanach secese byl malým umělcem nepochybně poničen. Čistá úprava stránek nepočítala s reji vojáčků, rytířů, ponorek či automobilů. Literatury se ale v tomto případě opravdu nikdo neptal. Jedinečnost dětské kresby je právě v bezprostřednosti, ve svobodě, s níž dítě vstupuje do světa okolo sebe a která mu jako jedinému dovolí porušovat bez viny dočista všechny zákazy.

Další události

Výtvarné umění

Hendrych + Koblasa – Prorok, Strážce a d …

31.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Etcetera Art

Setkání tvorby dvou výrazných sochařských osobností – Jana Hendrycha (1936) a Jana Koblasy (1932–2017) 

Detail
Design

Michaela Spružinová: V trní

23.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Galerie Kuzebauch

Michaela Spružinová patří mezi mladší generaci vizuálních umělců se zcela specifickým výtvarným vyjadřováním.

Detail
Výtvarné umění

Zdena Höhmová – Introspekce

14.12.2023 - 23.2.2024
Brno · Art Gallery Brno

Výstava obrazů Zdeny Höhmové v Art Gallery Brno

Detail
Výtvarné umění

Kristýna Matalová – My všechny

19.1.2024 - 24.2.2024
Praha · Bold Gallery

V každý moment se měníme. Naše fyzická existence se skládá z bezpočtu krátkých a ještě kratších okamžiků, jež někdy splňují naše osobní představy a ji …

Detail
Výtvarné umění

JÁ-MY

7.12.2023 - 24.2.2024
Praha · Galerie Jilská 14

Výstava uspořádaná ke společnému jubileu dvou spolků – 100. výstava Výstavní společnosti TS, z.s a výstava ke 160. letům existence Umělecké besedy. 

Detail