ALBERTO GIACOMETTI

18.07.2019 - 01.12.2019Výtvarné umění

Retrospektivní výstava vůbec poprvé v českém prostředí představí dílo jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století, sochaře a malíře Alberta Giacomettiho (1901–1966).

Jeho hlavním námětem byla lidská postava. Proslavily ho především existenciálně naléhavé protáhlé figury vznikající po druhé světové válce, neméně závažná jsou však i jeho díla z meziválečného období, kdy patřil k jádru pařížské avantgardy. Výstavu připravila Národní galerie ve spolupráci s nadací Fondation Giacometti sídlící v Paříži, která spravuje pozůstalost Annette a Alberta Giacomettiho. Výběr exponátů z jejích sbírek, který bude představen ve Veletržním paláci, zahrnuje přes sto plastik (včetně vzácných sádrových originálů), malby a kresby ze všech Giacomettiho tvůrčích období od dvacátých do šedesátých let.01.01.2023 - 31.12.20251939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby
07.12.2022 - 07.12.2027Atlas
01.01.2023 - 31.12.20271956⁠–⁠1989: Architektura všem
25.05.2023 - 10.09.2023Saul Steinberg: Mezi linií a textem
25.04.2023 - 30.07.2023Mezi Paříží a Prahou ⁠–⁠ kresby „českých Pařížanů“
25.04.2023 - 30.07.2023Emil Orlik: Portréty ze světa divadla a hudby
31.03.2023 - 16.07.2023Josef Mánes: Člověk ⁠–⁠ umělec ⁠–⁠ legenda
04.04.2023 - 09.07.2023Velcí malí mistři: Aldegrever, Beham, Pencz a Solis.
07.12.2022 - 04.06.2023Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov
10.02.2023 - 07.05.2023Květinová unie
06.12.2022 - 23.04.2023V hloubce a po povrchu
08.11.2022 - 26.03.2023Sochy z hlíny: Terakoty italských mistrů 15.⁠–⁠19. století ze sbírek Národní galerie Praha
06.12.2022 - 05.03.2023Svatá noc. Vánoce ve výtvarném umění
24.09.2022 - 08.01.2023V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce
23.09.2022 - 30.12.2022Nikdo sem nepatří víc než vy
23.09.2022 - 08.12.2022Cena Jindřicha Chalupeckého 2022
13.09.2022 - 27.11.2022To nejstarší z evropské grafiky
30.08.2022 - 27.11.2022Vincenc Morstadt ⁠–⁠ rané kresby velikána české veduty
17.06.2022 - 27.11.2022Sochy z hlíny: Terakoty italských mistrů 15.⁠–⁠18. století ze sbírek Národní galerie Praha
16.08.2022 - 30.10.2022Milena Dopitová: Even Odd
29.04.2022 - 30.10.2022Markéta Othová. Již brzy
10.06.2022 - 09.10.2022MOVE: Intimita jako vzdor
27.08.2022 - 02.10.2022ZENGA ⁠–⁠ japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an
17.05.2022 - 28.08.2022Vize antiky a středověku na kresbách Ludvíka Kohla
11.11.2021 - 10.07.2022Digitální blízkost
22.02.2022 - 15.05.2022Živly Mikoláše Alše
26.11.2021 - 01.05.2022Falza? Falza!
03.12.2021 - 24.04.2022Buddha zblízka
14.05.2021 - 21.11.2021Viktor Pivovarov: Moskevská gotika
04.05.2021 - 31.10.2021Realita a vize: Soutěžní dialog na depozitární areál
09.04.2021 - 15.08.2021Toyen - Snící rebelka
14.05.2021 - 08.08.2021Dřevo/řez
04.05.2021 - 08.08.2021Neklidná kresba: Krajiny Antonína Slavíčka
22.04.2021 - 01.06.2021Umění se děje venku
25.09.2020 - 21.03.2021Rembrandt: Portrét člověka
06.11.2020 - 07.03.2021Buddha zblízka
16.10.2020 - 28.02.2021Markéta Othová
16.10.2020 - 28.02.2021Igor Korpaczewski
11.10.2020 - 31.01.2021Mikuláš Medek: Nahý v trní
06.03.2020 - 10.01.2021Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal
06.03.2020 - 10.01.2021Kurt Gebauer
18.09.2020 - 03.01.2021Saul Steinberg — Vladimír Fuka
06.03.2020 - 22.11.2020Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích
06.03.2020 - 22.11.2020NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze
15.11.2019 - 25.10.2020STANISLAV SUCHARDA 1866–1916: TVŮRČÍ PROCES
12.01.2020 - 12.07.2020Linie, světlo, stín: Výběr z mistrovských děl evropské grafiky a kresby 17. a 18. století
06.12.2019 - 19.04.2020KRÁSNÉ MADONY
15.11.2019 - 16.02.20201989
15.11.2019 - 16.02.2020JITKA HANZLOVÁ: TIŠINY
15.11.2019 - 10.02.2020KRESBY A ILUSTRACE JANA PREISLERA (1872–1918) VE VOLNÝCH SMĚRECH
15.11.2019 - 10.02.2020KUBISTICKÉ KRESBY OTTO GUTFREUNDA
06.11.2019 - 10.02.2020LINIE, SVĚTLO, STÍN
15.11.2019 - 02.02.2020INTERVIEW 89
15.11.2019 - 02.02.2020BYDLENÍ V UMĚNÍ
04.10.2019 - 05.01.2020VÁCLAV HOLLAR A UMĚNÍ KRESBY
30.08.2019 - 05.01.2020CYKLUS SOUČASNÉ MALBY: JOSEF BOLF
30.08.2019 - 05.01.2020MILAN GRYGAR
18.07.2019 - 01.12.2019ALBERTO GIACOMETTI
02.12.2018 - 01.12.2019SALM MODERN #1: MOŽNOSTI DIALOGU
11.05.2019 - 24.11.2019STANISLAV KOLÍBAL: BÝVALÉ NEJISTÉ TUŠENÉ
11.05.2019 - 24.11.201958. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE UMĚNÍ V BENÁTKÁCH: STANISLAV KOLÍBAL
24.05.2019 - 15.09.2019SASKO–ČECHY: JAK BLÍZKO, TAK DALEKO
08.03.2019 - 08.09.2019400 ASA: FOTOGRAFIE
25.05.2018 - 02.09.2019Jiří Kolář
15.05.2019 - 18.08.2019SKUPINA 42
19.04.2019 - 30.07.2019JOSEF ŠÍMA: CESTA K VYSOKÉ HŘE
22.03.2019 - 26.05.2019NOVINKY VE SBÍRKÁCH NGP 2013–2018
16.11.2018 - 17.03.2019Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950
24.10.2018 - 03.02.2019MOVING IMAGE DEPARTMENT #9: TOUHA V JAZYCE
24.10.2018 - 03.02.2019Otevřený depozitář Umění Asie
24.10.2018 - 03.02.2019Introducing Valentýna Janů: I’m sry
24.10.2018 - 03.02.2019Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin
07.09.2018 - 20.01.2019František Kupka (1871–1957)
14.03.2017 - 19.01.2019Charta Story. Příběh Charty 77
22.08.2018 - 06.01.2019KOUDELKA: INVAZE 68 & archivní záběry Jana Němce
16.02.2018 - 06.01.2019Katharina Grosse: Zázračný obraz
04.10.2018 - 01.01.2019JAN PREISLER (1872–1918) NOVĚ OBJEVENÉ OBRAZY
22.08.2018 - 02.12.2018Jiří Petrbok: Hořící srdce
22.08.2018 - 25.11.2018Záhada Čapkova koberce
22.03.2018 - 23.09.2018KOUDELKA: DE-CREAZIONE
16.02.2018 - 09.09.2018Moving Image Department #8: Maria Lassnig, Lukáš Karbus
16.02.2018 - 09.09.2018Poetry Passage #6: Radek Brousil, Johan Grimonpre
27.04.2018 - 26.08.2018Hynek Martinec: Cesta na Island
24.04.2018 - 15.07.2018Konec zlatých časů
16.02.2018 - 17.06.2018Maria Lassnig 1919–2014
03.11.2017 - 25.05.2018Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem
14.12.2017 - 20.05.2018Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století
04.12.2017 - 01.04.2018Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne
19.11.2017 - 18.03.2018Magdalena Jetelová: Dotek doby
05.12.2017 - 04.03.2018Kosmická architektura Jana Konůpka
13.10.2017 - 04.03.2018Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty
05.12.2017 - 25.02.2018Loučení s Asií
26.09.2017 - 08.01.2018Jan Salomonsz de Bray – Svatá Helena
20.10.2017 - 07.01.2018Pedro Henriques. Fasting
20.10.2017 - 07.01.2018Julian Rosefeldt: Manifesto
20.10.2017 - 07.01.2018Biafra ducha. Studenti z třetího světa v Československu
17.03.2017 - 07.01.2018Aj Wej-wej. Zákon cesty
12.09.2017 - 31.12.2017Ve službách anglické šlechty: Z grafického díla Václava Hollara
20.10.2017 - 10.12.2017StartPoint 2017 – Cena pro diplomanty evropských uměleckých škol
15.09.2017 - 03.12.2017Hudba jako obraz
05.09.2017 - 03.12.2017Mytologické mesaliance Maxe Pirnera
24.02.2017 - 17.09.2017Očím skryté.
13.06.2017 - 10.09.2017Ignác František Platzer (1717–1787). Kresby
06.06.2017 - 10.09.2017Asie v letních barvách
10.05.2017 - 10.09.2017After Rembrandt: Jan Uldrych
06.06.2017 - 03.09.2017Vojtěch Hynais: skici, studie, návrhy
26.04.2017 - 03.09.2017Gerhard Richter: A Survey
17.03.2017 - 03.09.2017Magdalena Jetelová – Dotek doby
10.03.2017 - 03.09.2017František Skála
24.06.2017 - 30.07.2017New Wave. Diplomanti AVU 2017
21.06.2017 - 30.07.2017Anežka Live!
14.03.2017 - 11.06.2017Šťastný Řím – Francouzští rytci ve Věčném městě
17.03.2017 - 04.06.2017Epos 257. Retroreflexe
07.03.2017 - 04.06.2017Obraz a kaligrafie. Význam písma v asijských kulturách a vztah k výtvarnému uměnÍ.
09.01.2017 - 09.05.2017After Rembrandt: Michaela Maupicová
11.11.2016 - 26.03.2017Andrea del Sarto – Madona s dítětem
06.12.2016 - 12.03.2017Jan Kupecký a „černé umění“
06.12.2016 - 05.03.2017Jan Zrzavý – ilustrátor a uctívač krásy
06.12.2016 - 05.03.2017Zimní variace
19.10.2016 - 28.02.2017Olivier Adam: Buddhovy dcery
05.10.2016 - 19.02.2017Introducing Megan Clark: Somatic
05.10.2016 - 19.02.2017Poetry Passage#4: I Am the Mouth
05.10.2016 - 19.02.2017Moving Image Department – VI. kapitola: Vnitřní životy (času)
05.10.2016 - 05.02.2017TŘETÍ MYSL. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce
23.06.2016 - 22.01.2017Cranach ze všech stran
05.10.2016 - 15.01.2017Oproti přírodě: Mladá česká umělecká scéna
05.10.2016 - 15.01.2017Against Nature Mladá česká umělecká scéna
16.09.2016 - 15.01.2017Henri Rousseau
05.10.2016 - 10.01.2017TŘETÍ MYSL. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce
05.10.2016 - 08.01.2017Tři století americké grafiky z National Gallery of Art
05.10.2016 - 08.01.2017STARTPOINT 2016 - cena pro diplomanty evropských uměleckých škol
05.10.2016 - 08.01.2017Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu
05.10.2016 - 08.01.2017Cena Jindřicha Chalupeckého / Finále 2016
29.08.2016 - 27.11.2016Georg Grosz a český TRN
15.05.2016 - 25.09.2016Císař Karel IV. 1316–2016
14.05.2016 - 25.09.2016Karel IV. (1316–1378). Bavorsko-česká zemská výstava k 700. výročí narození
24.06.2016 - 18.09.201630 let architektury ve sbírkách Národní galerie v Praze
06.02.2016 - 31.08.2016220. výročí Národní galerie v Praze. Aj Wej-wej: Zvěrokruh
05.02.2016 - 31.08.2016Aj Wej-wej – Zvěrokruh
26.05.2016 - 28.08.2016Zdenek Rykr a továrna na čokoládu
24.06.2016 - 03.08.2016Diplomanti AVU 2016
05.02.2016 - 03.07.2016220. výročí Národní galerie v Praze. Velkorysost: Umění obdarovat
06.02.2016 - 22.05.2016Jiří David: Apoteóza
06.02.2016 - 22.05.2016Prostor pro pohyblivý obraz – IV. kapitola: Rétorika času, v novém pojetí
06.02.2016 - 22.05.2016Poetry Passage#2
06.02.2016 - 22.05.2016Helena Hladilová. Introduced by Adam Budak
06.02.2016 - 22.05.2016220. výročí Národní galerie v Praze. El Hadji Sy: Malba – performance – politika
30.03.2016Kámen, koule, oči
20.08.2014 - 29.03.2016Rakouské a německé umění 2. poloviny 19. století – II. díl
20.01.2016 - 13.03.2016Umprum Attack!
27.11.2015 - 13.03.2016Bez hranic. Umění v Krušnohoří 1250–1550
09.02.2016Pop-art a op-art (A. Warhol, R. Lichtenstein, B. Riley)
27.10.2015 - 31.01.2016Podivuhodní tvůrci snů II. – Renoir, Rops, Ensor, Munch, Stuck, Klimt, Beardsley
20.10.2015 - 31.01.2016Láska ke kresbám. Sbírka dr. Artura Feldmanna
30.09.2015 - 17.01.2016Silver Lining - 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého
23.10.2015 - 10.01.2016Smysl pro umění
09.10.2015 - 10.01.2016Dílo sezóny: Peter Paul Rubens, Večeře v Emauzích
02.10.2015 - 03.01.2016Příběh krásné Lédy
12.06.2015 - 03.01.2016Skrytá řeč rostlin
20.02.2015 - 31.12.2015Ateliér Sekal
09.05.2015 - 22.11.2015Jiří David. Apoteóza
30.09.2015 - 01.11.2015STARTPOINT 2015 - cena pro diplomanty evropských uměleckých škol
22.07.2015 - 18.10.2015Umělci a proroci. Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další
25.06.2015 - 11.10.2015Architekt Lubor Marek
26.06.2015 - 30.09.2015Introduced by Charlotta Kotíková: Romana Drdová. Pohled
22.04.2015 - 27.09.2015Tajemné dálky, symbolismus v českých zemích, 1880–1914
26.06.2015 - 20.09.2015Moving Image Department, II. kapitola: Zatmění nevinného oka
26.06.2015 - 13.09.2015ŠO書 – mistři současné japonské kaligrafie III
30.05.2015 - 13.09.2015Česká animovaná tvorba – Večerníček slaví 50 let
26.06.2015 - 02.08.2015Diplomanti AVU 2015
14.04.2015 - 19.07.2015Ze dvou světů jeden mrtev, druhý bez moci se narodit. Válečné motivy Václava Chada (1923–1945)
20.02.2015 - 28.06.2015Oskar Kokoschka a Československo
20.05.2015 - 14.06.2015Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu 2015
20.12.2014 - 31.05.2015GUSTAV KLIMT: Dáma s rukávníkem
20.02.2015 - 24.05.2015Jak je důležité býti v (pohyblivém) obraze
20.02.2015 - 17.05.2015Martin Hejl & Coll. 2x100 mil. m²
20.02.2015 - 03.05.2015Stanislav Kolíbal. Kresba za kresbou
05.01.2015 - 05.04.2015Vlastislav Hofman. Architekt nebo malíř?
07.11.2014 - 15.03.2015Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300
14.03.2015Komentovaná prohlídka výstavy Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300
05.12.2014 - 08.03.2015Proměny Williama Hogartha. Nezřízenost bídy
07.03.2015Komentovaná prohlídka výstavy Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300
21.02.2015Komentovaná prohlídka výstavy Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300
19.02.2015 - 21.02.2015Grand Opening
01.10.2014 - 15.02.2015Zdeněk Fránek – Polštářový dům
22.10.2014 - 08.02.2015Jiří Sozanský: 1984 - rok Orwella
20.11.2014 - 01.02.2015Giovanni Battista Piranesi (1720-1778)
31.01.2015Komentovaná prohlídka výstavy Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300
18.12.2014 - 25.01.2015Evropská cena za současnou architekturu Mies van der Rohe Award 2013
21.10.2014 - 18.01.2015GUSTO BAROKNÍHO KAVALÍRA: Humprecht Jan Černín z Chudenic, Karel Škréta a Benátky
01.10.2014 - 11.01.2015Lucie Svobodová: Maxwellova rovnice
10.01.2015Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) Geniální grafik italského baroka
08.01.2015Představení architektonického studia Langarita-Navarro Arquitectos
08.01.2015Založil břevnovský klášter opravdu sv. Vojtěch?
01.10.2014 - 04.01.2015Fluxus, Svobodová, Fránek ve Veletržním paláci
27.06.2014 - 31.12.2014GUSTAV KLIMT: Dáma s rukávníkem
04.03.2014 - 31.12.2014LUCAS CRANACH: Žehnající Jezulátko
03.02.2014 - 31.12.201490. výročí založení Sbírky francouzského umění 19. a 20. století
01.01.2013 - 31.12.2014Kurz dějin umění (pro začátečníky, pro pokročilé)
01.01.2013 - 31.12.2014Základy dějin umění (sobotní, nedělní běh)
18.12.2014Tisíc let působení benediktinů v českých zemích
13.12.2014Komentovaná prohlídka výstavy 984 ROK ORWELLA
06.12.2014Komentovaná prohlídka výstavy Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300
25.08.2014 - 23.11.2014Kresby Františka Gellnera
25.04.2014 - 02.11.2014Vivat musica! Tóny, barvy, tvary
15.07.2014 - 19.10.2014Pocta Michelangelovi (1475–1564)
16.04.2014 - 14.09.2014Reynek - Genius, na kterého jsme měli zapomenout
15.05.2014 - 07.09.2014Japonismus a české umění
11.03.2014 - 07.09.2014Dílo sezóny – Madona ze Šternberku
30.08.2014 - 31.08.2014Dílna japonského dřevořezu
30.05.2014 - 24.08.2014Nečekané dědictví: Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...
29.04.2014 - 17.08.2014Josef Šíma: Ztracený ráj
21.03.2014 - 27.07.2014Příběh Veletržního paláce
15.04.2014 - 13.07.2014Svatá příroda - Ilustrace mezi vědou a uměním
28.03.2014 - 06.07.2014Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy.
14.05.2014 - 10.06.2014Grand Prix Obce architektů
01.09.2013 - 30.05.2014Soutěž Máš umělecké střevo?
24.01.2014 - 25.05.2014Rudolf Volráb 1933 - 1969 / barevný neklid
07.02.2014 - 11.05.2014Vietnamské umění v Čechách
21.02.2014 - 04.05.2014Na okraji davu. Umění a sociální otázka v 19. Století
07.01.2014 - 20.04.2014Z představ a cest Bedřicha Feuersteina
14.01.2014 - 13.04.2014Nizozemské kresby 17.století
29.11.2013 - 06.04.2014Ludvík Kuba - poslední impressionista
18.10.2013 - 23.03.2014Jan Kotík (1916 - 2002)
28.01.2014 - 02.03.2014UMPRUM 2013
24.05.2013 - 02.03.2014Jaroslav Čermák (1830–1878): Šimon Lomnický žebrá na Pražském mostě, 1853
04.11.2013 - 02.02.2014Patrik Hábl - vystřižené obrazy
01.11.2013 - 02.02.2014CM 863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny, tradice, úcta.
08.10.2013 - 12.01.2014Johann Wilhelm Baur (1607–1642) - Metamorfózy
04.10.2013 - 05.01.2014Oskar Kokoschka - GRAFIKA
30.11.2013Karel Prager - architekt, stavitel, vizionář – komentovaná prohlídka výstavy s autorkou R.Sedlákovou
01.10.2012Mistrovská díla rakouského a německého malířství 19. Století

ALBERTO GIACOMETTI - www.iUmeni.cz (18.07.2019)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Prostořekost

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder