2051: Algorithm Šárka Koudelová a Ondřej Basjuk

Výtvarné umění 18.1.2019 - 21.4.2019 • Masarykova 723/14, Liberec, Česká republika

Aktuální termín post-pravdy otevírá problém neuchopitelnosti „pravdy“ v dnešní pře-informované době. Žijeme v době iluze pravdy? Žijeme v době lži?

Kubrickův kultovní film 2001: A Space Odyssey se stal určitým algoritmem pro ideový i vizuální "výpočet" výstavy, který shrnuje množství metafor i faktických galerijních podmínek. Autoři vizuálně zpracovávají vize do budoucnosti s jistou nutností, která obsahuje ozvěny dávné minulosti (pravěk - tlupa opic, antika - ideál člověka, renezance - ergonomické členění prostoru atd.). Z toho vyplývá aktuální nutnost zničit umělou inteligenci, kterou jsme si sami stvořili. Lež, která je vyvolaná akcelerujícím vývojem umělé inteligence, která nás zavaluje přemírou informací, autoři neuchopují jako pejorativní motiv, ale otevírají otázku lži jako absolutního pojetí iluze, tak jak s ní bylo nacházeno kupříkladu v renezanci. Na výstavě umělci pracují s různými médií – malbou, kresbou, instalací, objektem a projekcí. Ondřej Basjuk je absolvent Ateliéru grafika II Vladimíra Kokolii na AVU v Praze. Basjukův rukopis se odkazuje k archivnímu obratu, post internetu a inspiraci orientem. Šárka Koudelová je absolventkou AVU v Praze – Ateliéry grafiky II Vladimíra Kokolii, kresby Jiřího Petrboka a malby II Vladímíra Skrepla, kde diplomovala. Autorka experimentuje s malbou v kontextu dnešní vizuální kultury, která dnes a denně chrlí stále nové vizuální informace. Proto se její část mnohovrstevnaté tvorby nese na vlně post-internetu.

Program

LINIE!
8.9.2023 - 31.12.2023

Staletím navzdory
10.11.2023 - 4.2.2024

Patrik Hábl | Cesta do dalekého Horozemí
10.11.2023 - 25.2.2024

Magdalena Jetelová / Mezi místem a prostorem
17.12.2021 - 16.5.2025


Další události

Výtvarné umění

Tři těla, šest nohou, šest rukou: Tereza …

1.11.2023 - 2.12.2023
Praha · Bold Gallery

Výstava Tezezy Štětinové a Martina Žáka v Bold Gallery

Detail
Výtvarné umění

Skleněná duše/PIETAS

27.11.2023 - 3.12.2023
Měšice · Galerie Artefin

Ojedinělá kolekce uměleckých objektů pod názvem PIETAS/SKLENĚNÁ DUŠE.

Detail
Výtvarné umění

100ks OFFLINE

22.11.2023 - 3.12.2023
Praha · 100ks.cz

Přijďte se podívat na naše tisky na živo! 100ks se poprvé přesune z online prostředí do offlinu. ExPost, Příčná 1, Praha 1. Vstup je zdarma.

Detail
Výtvarné umění

Zdena Marschalová – V pohybu

15.11.2023 - 3.12.2023
Praha · Nová Síň

Obrazy a kresby z posledních deseti let.

Detail
Výtvarné umění

Xénia Hoffmeisterová | TRAMONTANA

9.11.2023 - 3.12.2023
Praha · Galerie HOLLAR

dovolujeme si vás pozvat na výstavu Xénie Hoffmeisterové: TRAMONTANA, která se uskuteční v Galerii Hollar (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1).

Detail