Dialogy s historií – Norbert Schmidt

13.05.2016Přednášky, kurzy, konference

Projekt Dialogů s historií je pásmem přednášek určených široké veřejnosti - všem potenciálním stavebníkům: ať soukromým, nebo zástupcům obecní či městské samosprávy, developerům

Je to především sdělení architekta – nejen jako jednotlivce nebo jednoho studia, ale informací od architektů jako celku směrem ke společnosti.
Projekt by měl zasít a šířit myšlenku, že: tak jako fungují vztahy mezi lidmi ve společnosti, tak také fungují vztahy mezi objekty. Na rozdíl od společnosti, kde dochází k pohybu lidí a k proměnlivosti složení lidí, kteří spolu sdílí společný prostor, objekty své místo nezmění a zůstávají, jsou stavěny na minimálně sto let a déle a prostory, které jsou jimi definovány - vnitřní i vnější, ovlivňují vědomé i podvědomé chování a myšlení příštích generací.
Domy a objekty mohou propojovat prostory, vytvářet příjemné, laskavé prostředí pro pobyt a mohou také vytvářet bariery a místa, kde se člověk netouží zdržovat. Proto každá intervence, zásah do stávajících podmínek by měl být citlivý, navržený odpovědně s ohledem na vazby a vztahy, které mění. Věřím, že to nové, co vzniká, by mělo vést dialog s tím, co už tu bylo. Měl by být veden dialog s historií s vědomím, že to je odkaz do budoucnosti.
Na každou přednášku je pozván host - činný architekt, teoretik, popularizátor architektury - a představí stavění ze svého úhlu pohledu. Publikum se tak seznámí s tím, co je obsah práce architekta, co od něho chtít a cílem je, aby bylo samo poučeno, protože bez dobrého zadání není dobré řešení. A architekt bez poučeného investora je bezmocný.
Na účasti v projektu přijali pozvání mladí architekti i známé osobnosti, např.: Adam Gebrian, prof.Rostislav Švácha, Eva Jiřičná, Projektil architekti, atelier K2, Michal Fišer a další…. Přednášky v současné době probíhají v Klatovech, v Karlových Varech, v Praze Řeporyjích, probíhaly v Brně a v budoucnu se postupně přesunou i na další místa České republiky.25.05.2018 - 25.07.2018FATRA - výstava
27.07.2018 - 26.09.2018Ateliér Pelcl

Dialogy s historií – Norbert Schmidt - www.iUmeni.cz (13.05.2016)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Material Times 3

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder