Jan Paul - Čínské fragmenty a obrazy

Výstava Jana Paula pod názvem Čínské fragmenty a obrazy probíhá v Galerii PRE, Praha od 14.5.2019 - 21.6.2019

Soubor kombinovaných technik na papíře, adjustovaných v Číně do tradičního vertikálního závěsu, doplňuje ukázka z malířské tvorby, instalovaná v dolním podlaží výstavní síně. Jan Paul v cyklu Čínské fragmenty usiloval o zachycení čehosi svébytného z čínského prostředí, a snažil se vyjádřit pocity ze země s odlišnou kulturou. Při práci použil techniku monotypu, kterou následně dotvářel malbou prsty a vlastnoručně vyřezanými razítky s fiktivními znaky, které otiskoval do obrazu. Cyklus je koncipován jako střetávání výtvarných forem evokujících vizualitu, s kterou se v Číně setkal. Obsahem obrazů je vyjádření lidského údělu, existenciálního napětí mezi bytím a nebytím, střetu fyzického a duchovního s možností transcendence. Vše fyzické skončí, co zůstává, je duchovní materie, a tuto naději symbolizuje v obrazech světlo. Ke své práci autor v roce 2006 napsal: „Hnětu dlaněmi temnotu, onu obávanou nicotu, a prsty v ní zažehuji světlo věčnosti, abych vzkřísil naději v temných stínech smrti“. Autor vnímá v destrukci těla a v zániku hmoty ono podstatné sdělení, nadčasové světlo, které odnikud nikam nesměřuje, ale které se v malbě uskutečňuje vlastní kvalitou. Jan Paul je členem Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, a v českém malířství je významným a neopomenutelným solitérem. Žije a pracuje v Praze.


Jan Paul - Čínské fragmenty a obrazy ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Další články

Videa - obrázek

Pasta Oner - Letní Výtvarný Salon 2019

Dalším z vystavovatelů letošního Letního výtvarného Salonu 2019, který pořádá Galerie KODL, je Pasta Oner. Podívejte se na video, kde mluví o své práci. Celý článek

Videa - obrázek

Jan Kaláb - Letní Výtvarný Salon 2019

Jedním z vystavovatelů letošního Letního výtvarného Salonu 2019, který pořádá Galerie KODL, je Jan Kaláb. Podívejte se na video, kde mluví o své práci. Celý článek

Videa - obrázek

Josef Synek obrazy a kovové plastiky

V neděli 12. května 2019 byla zahájena vernisáží výstava Josefa Synka Obrazy a kovové plastiky v Městské galerii Vodňany. Celý článek

Videa - obrázek

Míla Fürstová pro Coldplay

Před sednu lety lety změnil jeden telefonát grafičce Míle Fürstové (1975) život. Jedna z nejpopulárnějších britských skupin současnosti, Coldplay, si ji vybrala jako výt … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - buďte také součástí portálu iUmeni.cz - propagace - imgReklama