Originál Váchalovy Ďáblovy zahrádky se prodal za 660 tisíc korun

Umění a design - obrázek Originál díla Josefa Váchala Ďáblova zahrádka aneb Přírodopis strašidel se v aukci prodal za 660.000 korun. Stěžejní Váchalovo dílo bylo v aukci nabízeno poprvé. Autor vytiskl pouze 17 exemplářů této knihy a po tisku všechny dřevěné matrice zničil.

Ďáblova zahrádka se prodávala na aukci pořádané společností Burda Auction za vyvolávací cenu o deset tisíc nižší. Dražba stále pokračuje, předpokládaný konec je mezi čtvrtou až pátou odpolední. "Byl jeden písemný příkaz, nikdo na sále nebyl, takže se prodal za 660.000," upřesnil majitel firmy Richard Burda.

foto k článkuOriginál díla Josefa Váchala Ďáblova zahrádka aneb přírodopis strašidel. Rozsáhlé dílo o 307 stranách obsahuje 137 černobílých a 69 barevných dřevorytů. Kniha je složena z volných nesvázaných listů formátu 33 krát 43 centimetrů ze slavné ruční papírny v Prášilech. Šestnáctý výtisk obsahuje rukopisné věnování malíři Rudolfu Bémovi.


V nakladatelství Paseka pak vyšel reprint Váchalova originálu z roku 1914

Anotace ke knize:

Celý název Ďáblova zahrádka, aneb, Přírodopis strašidel to jest : neobyčejná cesta mezi ďáblovými dětmi, přízraky a bytostmi přírodními, zjevujícími se často hříšnému člověku … skrze M. Josefa Váchala, dřevorytce, sestavená ..

foto k článkuV nakladatelství Paseka již druhé (první 1992) vydání reprintu Váchalova originálu z roku 1924. Toto období patří k umělcovým nejplodnějším. V roce 1924 dokončil mimo jiné nástěnné malby v Portmanově domě v Litomyšli a vydal svou nyní nejpopulárnější knihu, Krvavý román, v jehož závěru již je pevně rozhodnut začíti práci lepší a důstojnější – Postylu kacířskou. Přírodopis strašidel je formálně ironizací a parodizací dobově významného vědeckého encyklopedického díla, Brehmova života zvířat, mapuje však svět zcela odlišný, svět vnitřního autorova vědomí a podvědomí.

Skvostné dílo, ve veřejném povědomí poněkud nezaslouženě ve stínu Krvavého románu. Rozsáhlý a ucelený atlas strašidel, na které lze na tomto světě natrefit. Dělí se zde na tři skupiny – strašidla přírodní povahy, bytosti vznikající ze špatných lidských činů a vlastností a strašidla ďábelská. Všechna strašidla jsou zde zvlášť popsána, znázorněna jsou pak na skvělých barevných i černobílých dřevorytech. Jako literaturu, ze které čerpá, uvádí Váchal díla antická, středověká církevní i národopisná, zejména však spisy barokní. Kniha je psána svérázným archaickým slohem, obdařena je obrovskou porcí humoru a mystifikace. Vlastním popisům předchází předmluva, doplněny jsou také řadou vyprávění o setkáních lidí se strašidly a doslovem. Jedno z vrcholných děl Josefa Váchala.

Zdroj: www.lidovky.cz, 17. 10. 2010
www.paseka.cz

Publisher: iUmeni.cz

Informace o knize

Název: Ďáblova zahrádka aneb Přirodopis strašidel
Autor: Váchal Josef
Rok vydání: 2012

Koupit tuto knihu u nás

Originál Váchalovy Ďáblovy zahrádky se prodal… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další umění a design


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Vladimir Klein- Sklo/Glass