Alena Kučerová / Práce první a poslední

Události - obrázek Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zahajuje 10. listopadu 2022 v prostorách hlavní výstavní budovy výstavu s názvem Alena Kučerová – Práce první a poslední. Výstava prací přední české grafičky bude veřejnosti přístupná do 22. 1. 2023.

Alena Kučerová (* 1935) se na umělecké scéně pohybuje od roku 1959. Věnuje se ilustraci, kresbě a grafice, přičemž zprvu se ve volné tvorbě výrazově přikláněla k abstrakci. Od roku 1963 obohatila grafickou techniku o perforovaný bod, který se stal jejím specifikem. Jak uvádí autor výstavy Jaromír Zemina: „Inspirací k této technice jí byla práce dědečka ševce, propichujícího kožené podrážky a zatloukajícího do nich floky.“

foto k článkuNová technika přivedla Kučerovou k novým tématům. Postupně svůj zájem soustředila na figurální motivy a každodenní, někdy až banální situace. Od 80. let 20. století se zaměřuje spíše na krajinu a přírodní motivy. Velký význam hraje v její tvorbě moře a s ním spojený pocit „vznášení se“ ve vlnách. Kromě moře se Alena Kučerová inspiruje krajinou Staroboleslavska, kam se přestěhovala z Prahy a kde našla svůj pravý domov. Dlouhé lány polí, lesy, anebo jízda na koni vypovídají o autorčině silném vztahu k danému místu a jeho geniu loci. Na výstavě budou prezentovány také barevné varianty grafických listů. Práce s barvou a bohatost barevných provedení svědčí o velké citlivosti autorky k nuancím jednotlivých uměleckých sdělení. Cit pro kolorit je patrný i u černobílých tisků, kdy autorka pečlivě odstiňuje valéry šedé.

foto k článkuPřírodní motivy reprezentuje i florální tematika. U grafických listů nechává autorka nechává vyznít jemnost květin v tónech šedé. Květiny jsou ale také tématem výšivek, kterým se autorka věnuje v posledních letech. Bohatost vyšívaného stehu je umocněna barevností, evokující naději a optimismus.

Návštěvníci se na výstavě setkají se silnou, ale neokázalou uměleckou výpovědí originální a inspirativní autorky, která do své tvorby vnášela vždy jen to pozitivní, i když ani ona se nevyhnula ranám osudu. Alena Kučerová dokázala velmi efektivně propojit tradici s aktuálností, a snad proto její tvorba byla a je ceněná nejen u nás, ale i v zahraničí. Na litoměřické výstavě budou prezentovány i její dosud neznámé práce.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Alena Kučerová
Práce první a poslední
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Hlavní výstavní budova, Michalská 29/7, Litoměřice
11. 11. 2022 – 22. 1. 2023

Alena Kučerová / Práce první a poslední - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Art Plus

Knižní akce

Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Vladimir Klein- Sklo/Glass

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder