Nová online platforma UMPRUM

Události - obrázek Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze nabídne od čtvrtka 25. března novou platformu, která by měla nahradit omezené možnosti současné situace, ale také lépe přiblížit výstavy a akce, kterých se UMPRUM účastní v doma i v zahraničí.

„UMPRUM Online doplní, co se na web nebo sociální sítě nevejde, měla by poskytnout informace navíc. Novinkou a přidanou hodnotou je multimediální materiál, který pro ni budeme speciálně vytvářet. Vznikne tak prostor, který umožní podívat se na různé projekty do hloubky. Navíc bude na první pohled patrné, že se nejedná o standardní „zprávu“, které běžně nacházíme na našem, přirozeně spíše informačně orientovaném, webu. Představuji si ji jako jakýsi webový magazín prezentující různé mikrostránky našich projektů a aktivit. Díky nástrojům, které používáme, jsme schopni jednotlivým příspěvkům dávat různou grafickou podobu,“ říká k nové platformě prorektor pro Vnější vztahy a mezinárodní spolupráci Radek Sidun.

Vizuální stránka platformy se víc než standardním webovým stránkám blíží tištěnému časopisu. Každému článku je věnována zvláštní pozornost. Grafická úprava příspěvku se mění podle daného projektu. Kromě obrazového materiálu a videí budou součástí velké části zpráv i rozhovory.

Čtenáři se na platformu UMPRUM Online dostanou přímo z hlavního menu na webu UMPRUM. Těšit se mohou na první články o vybraných zahraničních a českých prezentacích a záznamy přednášek. Průběžně budou přibývat další informace o aktivitách studentů, videa z akcí, reportáže a rozhovory s vybranými osobnostmi nejen o tématech týkajících se školy.

Platforma vznikla na základě spolupráce se studenty UMPRUM, vývoj stránky a grafickou úpravu zajišťují Josefína Karlíková z Ateliéru tvorby písma a typografie, Filip Kominik a Sergei Gavroche z Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Nová online platforma UMPRUM - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Art Plus

Knižní akce

Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Galerie Na shledanou – Smuteční Noviny no.5
Čertův kožich
Čertův kožich
Hana Purkrábková: Ze života
Hana Purkrábková: Ze života

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Face book

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder