Jitka Petrášová: KUNĚROL

Události - obrázek

Po delší odmlce se otevírá také Galerie Vyšehrad, která se zaměřuje převážně na mladé a nejmladší autory pod taktovkou kurátora Petra Vaňouse. Nová výstava pod záhadným názvem KUNĚROL představí dílo absolventky AVU, ateliéru Roberta Šalandy, Jitky Petrášové.

Jitka Petrášová je posluchačkou Akademie výtvarných umění v Praze. Studium této prestižní vysoké umělecké školy začala již s výbavou předchozího vzdělání, které bylo zaměřeno pedagogicky. Má za sebou i zkušenost se samotnou vyučovací praxí. Vnitřní potřeba prohloubit vlastní malířskou zkušenost vedla autorku zpět do prostředí, kde lze jednak něco rozvinout, jednak mnohé sdílet. Možná právě sdílení určitého pocitu, nebo naopak jeho generační tříbení v místě, kde laboratorně cosi nového vzniká a je ověřováno (AVU), skýtá pro práci začínajícího umělce určitý impulz, aby se předčasně neocitl v prozaických stereotypech všednosti a to jak těch prakticky žitých, tak těch spojených s tvorbou a tvůrčími postupy.

foto k článkuAutorka si tedy zvolila cestu určitého „návratu v čase“. Návratu, který zároveň tematizuje i ve své malbě. Její obrazy jsou především introspektivními sondami, v nichž se prostřednictvím volených situací a dobových věcných atributů znovu-dotýká paměti a vzpomínek spojených s ontologickým pohybem zkušenosti a se silnými zážitkovými momenty (rozhodnutí, odloučení, revolta). V rovině tematizace prolíná faktické, archivně doložitelné scénáře se sny, snovými posuny, dosněnou realitou, nebo používá motiv snu k očistě nesnesitelné každodenní banality, jež se dá „přežít“ pouze konstrukcí paralelních realit, jak tomu bývá nejčastěji právě v dětství a dospívání.

foto k článkuVýstava záhadně nazvaná KUNĚROL obrací pohled tímto směrem - do světa krystalizace lidského vědomí a formování specifické citlivosti, která je projevem reakce na vnější podněty okolního světa a na vzorce jejich vnitřního zpracování ze strany dozrávajícího subjektu. V dílech Jitky Petrášové se před námi kupí přehlídka dobových reálií odkazujících na živelnou transformační dobu mezi totalitou a nově získanou svobodou. Na dobu rychlých změn, kdy se „stav věcí“ a s ním projevy „životního stylu“ na jedné straně předbíhaly, na straně druhé zpožďovaly. Ikonickými se v tomto směru jeví například Embéčko (z cyklu Gauneři, 2020), Kompot (z cyklu Sousedské bunkry, 2020), Fiat 217 (z cyklu Gauneři, 2020), nebo Lanšmít (z cyklu Sousedské bunkry, 2020). Názvy cyklů odkazují k šířeji založeným tématům mezilidských vztahů (sousedských a rodinných), které jsou nahlíženy odlehčeně, s ironickým či sarkastickým odstupem (Aport, z cyklu Sousedské vztahy, 2020). Autorka zkoumá ve svých „návratech“ paměť jako ritualizovaný časoprostor, který měl svá pravidla, jejichž překročení z jakékoliv strany, vyvolávalo vnitřní napětí nebo vnější trest. Autorčin pohled je veden z přítomnosti, proto ona distanční forma. Zároveň se však nejedná o pouhé morality, nýbrž o snahu prožít znovu silné okamžiky, které zůstávají v paměti. Tomu Petrášové napomáhá volba rychlé, výrazové malby. Prvotní rozvrh obrazu trvá poměrně krátce (několik hodin). Je to však čas maximální koncentrace a jednorázového sebe-vydání. S určitým odstupem se autorka k dílu vrací a koriguje už pouze detaily. Základ (založení obrazové kompozice) je fixován na způsob „vyvřelé lávy“, která byla pod tlakem vržena na plátno. Tím se do malířského výrazu integrují i složky racionálně nekorigované, spontánní a intuitivní, které ke konstituci introspekce neodmyslitelně patří. S rychlostí výrazu, s expresí, souvisí i redukce barvy na přesvědčivé emotivní akordy.

foto k článkuKUNĚROL označuje zbytky jídla v lednici, které je potřeba (nejlépe společně) rychle spotřebovat, protože se blíží konec jejich trvanlivosti. V souvislosti s motivy reflektujícími odvrácenou či periferní stranu kultury (např. téma travestie v portrétní připomínce nejhoršího režiséra všech dob Edwarda D. Wooda Jr. - Glen a Glenda, 2019), náboženských rituálů (Bubáci, 2019), přírodních koloběhů (Uschlé pampelišky, 2020), nebo vysoce aktuální anonymitu, izolovanost, odcizení a úzkost v cyklu Covidových portrétů (2020), se již ocitáme plně v rozporuplné atmosféře současnosti. Tu autorka nahlíží optikou společenské kritiky, v níž se vedle problematických globálních jevů ostře projevují prvky pochopení pro svobodné chování a projev jednotlivce, jemuž je zvnějšku neustále cosi systémově doporučováno, nařizováni či zakazováno. Za obrazy Jitky Petrášové lze objevit rysy vitální generační rezistence polemizující se statusem quo, jež je intenzivně pociťováno „tady a teď“.

Jitka Petrášová (nar. 1981 ve Strakonicích) – v l. 1995 – 1999 absolvovala Střední soukromou výtvarnou školu v Písku a v l. 2000-2008 Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obor Výtvarná výchova pro ZUŠ). Od r. 2019 pokračuje ve studiu na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Malba I, Škola Roberta Šalandy). Kromě volné malby se věnuje také knižní ilustraci. Spoluvlastní knižní nakladatelství Knižnice Kodiak. Od r. 2006 se účastní putovního výstavního projektu Křížová chodba. Na sklonku roku 2020 byla vybrána z řad nadaných studentů vysokých uměleckých škol k prezentaci svého díla v prostorách Galerie Vyšehrad za podpory nadace Nadání J. a Z. Hlávkových. Realizace projektu byla z důvodů nouzového stavu a vládních restrikcí přeložena na rok 2021.

Ve spolupráci s AVU a nadací nadání J. a Z. Hlávkových

Jitka Petrášová: KUNĚROL ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Jitka Petrášová: KUNĚROL
Kurátor: Petr Vaňous
Termín výstavy: 11. 5. – 30. 5. 2021
Místo konání: Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní)
Výstava se koná ve spolupráci s AVU a nadací nadání J. a Z. Hlávkových

Další články

Události - obrázek

Bdělé snění Pavla Preisnera v Šumperku

Šumperk není zrovna po ruce, pokud nepočítáme ty, kteří bydlí nedaleko. Ale do Galerie Jiřího Jílka se vyplatí si udělat výlet vždy, protože autory, které v ní Miroslav K … Celý článek

Události - obrázek

Jiří David v Praze a Jan Pištěk v Ostravě

Po rozvolnění protikovidových opatření se spustila očekávaná lavina odložených výstav, takže kulturní deficit lze zahnat opravdu rychle. I galerie Magna, která realizuje … Celý článek

Události - obrázek

PASTA ONER – HALFTIME

Výstava HalfTime představuje jedinečný výběr z dosavadní tvorby Pasty Onera, doplněný o nová, dosud nepublikovaná díla ze současného tvůrčího období. Celý článek

Události - obrázek

Plzeňská madona opouští po 76 letech katedrálu sv. Bartoloměje

Nejvzácnější a po staletí nejuctívanější umělecké dílo v Plzni - Plzeňská madona - byla zapůjčena Západočeské galerii v Plzni na výstavu Nad slunce krásnější. Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - buďte také součástí portálu iUmeni.cz - propagace - imgReklama