Prague Biennale Projekt: Magic Carpets 2019 - KOMPILACE SKUTEČNOSTÍ

Události - obrázek Magic Carpets je evropská kreativní platforma tvořená třinácti organizacemi z třinácti zemí EU, včetně Nadace Prague Biennale. Smyslem projektu je realizace výměnných pobytů umělců a jejich zapojení do lokálních kulturních aktivit spolu s místními umělci a komunitami.

Projekt se zaměřuje na zviditelnění mladých talentů a podporu začínajících umělců a kurátorů, kteří pracují v oblasti sociálně angažovaného a společensky odpovědného umění.

Nadace Prague Biennale letos vyslala do zahraničí Jiřího Suchánka, který odjede do rakouského Openspace.Innsbruck a umělecké duo COSA.CZ - Markéta Mráčková a Barbora Šimonová absolvují uměleckou rezidenci v Rustavi v Gruzii pořádanou Centre of Contemporary Art, Tbilisi.

Druhý ročník projektu v Praze je koncipován jako série menších výstav a akcí, které současně proběhnou od 24. května do 8. června 2019 na čtyřech místech:

Kampus Hybernská
Jedna dva tři Gallery, Petrohradská kolektiv
Kasárna Karlín
(A)VOID Floating Gallery

Jaký druh reciprocity je charakteristický pro vztah mezi veřejným a soukromým? Jakým způsobem prostor formuje denní rituály jeho uživatelů? Jakou roli plní umění ve veřejném prostoru? Jak vznikají monumenty a manifestace kolektivní paměti?

foto k článkuKoncepce kurátorky Elis Unique vychází z článku Anselma Franke Magic Circles pro Manifesta Journal 7 z roku 2009, kde známý německý kurátor píše: " (...) prostory vytvářejí zóny kontaktu mezi subjekty a "světy". Scénáře, které tento kontakt formulují, předurčují své aktéry (jako zákazníky, návštěvníky, pasažéry) prostřednictvím generických fantomových profilů, čímž se vytvářejí subjektivní kouzelné kruhy, které čekají, jako negativní formy, aby se vyplnily. “ Vstupem do těchto prostorů zprostředkování, jenž jsou zároveň jazykovým systémem a obrazovým prostorem, ztělesňujeme scénáře, určené dnešním geopolitickým mocenským uspořádáním.

Proslulý dánský architekt Jan Gehl říká, že veřejný prostor by měl poskytnout lidem příležitost pro setkávání se a denní aktivity, možnost si užít společnosti jiných lidí, poznat jejich názory a jednání v rozličných situacích. Ale domnívá se, že moderní města upřednostnila praktickou a obslužnou stránku na úkor kvality lidského života. Možná proto ho často vnímáme jako tranzitní prostranství, které často míjíme zrakem, aniž bychom čerpali potěšení z přítomnosti našich spoluobčanů či vnímali městské dispozice jako místo pro seberealizaci.

Výzvou projektu pro letošní ročník je nabídnout několik pohledů na rozhraní mezi veřejným a soukromým, osobním a sdíleným prostorem - místem i mentálním rozpoložením, a pokusit se o to vnímat město jako obrazový prostor a jazykový systém, který do jisté míry programuje naše životy.

foto k článkuRezidenční čtyřicetidenní pobyt v Praze absolvuje audiovizuální umělec italského původu, žijící a pracující ve Vídni, Benjamin Tomasi. Jeho tvůrčí praxe často vychází z uměleckého výzkumu lokálního socio-kulturního kontextu a je inspirovaná situacionismem. Často používá sociologických postupů, jako je shromažďování individuálních výpovědí a příběhů. V rámci zvoleného tématu ho zajímá transfer mezi fyzickým veřejným prostorem a digitálním prostředím, fenomén f ake news či anonymita a prefabrikované formy komunikace v digitálním prostředí.

Zúčastnění umělci: Benjamin Tomasi, Milan Mikuláštík, Jolana Havelková, Darina Alster feat. Mothers Artlovers, Michal Kindernay feat. Deana Kolenčíková, Tereza Bonaventurová, Pavel Karous, Ateliér Intermédií FAVU VUT pod vedením Pavla Sterce a další.

Záměrem projektu je zapojit do uměleckého dění obyvatele vybraných lokalit a společně s nimi se pokusit odpovědět na otázky podob a využívání veřejného i osobního prostoru. Nepůjde nám ani tak o to, aby se umění dostalo blíže k lidem, spíše budeme chápat umění jako katalyzátor diskuse, případně jako impuls k občanskému jednání. Z tohoto důvodu je v elký důraz kladen na doprovodný program, který zahrnuje workshopy, veřejné debaty, autorské čtení, performance, happeningy, koncerty či promítání filmu. Kompletní program akcí na www.magiccarpets.cz/program.

Dvoudenní mezioborové sympozium

foto k článkuDvoudenní mezioborové sympozium se uskuteční 27. a 28. května 2019 v Kampusu Hybernská. Nabídne zajímavé podněty studentům humanitních a uměleckých oborů k přemýšlení o podstatě veřejného prostoru a možnostech, jak zlepšit jeho kvalitu. Hlavními tématy sympozia budou obrazový prostor a jazykový systém města a s tím spojený řad, vizuální smog, pražská koncepce tvorby veřejných prostranství, aktuální situace umění ve společenském životě, management kulturních institucí, umělecká díla ve veřejném prostoru, fenomén městských komunit v kontextu současného umění a kulturní politika evropského společenství.

Více info na:
magiccarpets.cz
www.facebook.com/PragueBiennale/
magiccarpets.eu

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Prague Biennale Projekt: Magic Carpets 2019 -… - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Santini - Peklem duše k světlu světa