Vzácná setba Aleny Kučerové

Události - obrázek Alena Kučerová patří k legendárním českým umělkyním. Její skromný způsob života je v kontrastu s významem díla, které patří k tomu nejlepšímu co české výtvarné umění druhé poloviny 20. století světu nabídlo.

foto k článku Galerie města Trutnova přitahuje pozornost již svým exteriérem. Historická fasáda průčelí i zadního traktu v podobě arkád vypovídá o architektonických kvalitách tohoto měšťanského renesančního domu z konce 16. století a již sama o sobě zve návštěvníka k důvěrné prohlídce členitých vnitřních prostor.

foto k článkuTy od 28. června do 19. srpna obývá výtvarné dílo Aleny Kučerové (nar. 1935), jedné z našich významných tvůrkyň. Ženy, která se svým rozsáhlým výtvarným dílem jakoby samozřejmě a nenápadně zařadila vedle Adrieny Šimotové, Evy Kmentové a Věry Janouškové mezi přední české umělce, představující zejména svými grafikami i asamblážemi a výšivkami ztišenou, duchovní linii středoevropské tvorby přelomu 20. a 21. století vypovídající přesvědčivě nejen o výtvarných kvalitách svého umění, ale také o tom bazálním, existenciálním, totiž dobře čitelném etickém podtextu každé skutečné, nehalasné autentické tvorby, byť by se na první pohled zdála jednoduchá či příliš skromná, málo expresivní ve svém výrazu.

foto k článku Jde o práci vzácně jednolitou, což vynikne právě v nadhledu zde nabízeného dlouhého tvořivého časového úseku 58 roků, jehož milníky – výtvarná díla můžeme na přítomné výstavě přehledně sledovat a porovnávat. Otevírá se před námi soustavně rozvíjený příběh tečky (perforace), čáry a linie, zapojené do emocionální meditace nad smyslem, tragikou i radostmi lidského života. Ten, kdo se zajímá i o pohnuté životní osudy autorky, trávící podzim života v ústraní venkova v těsném a důvěrném vztahu s přírodou, může lépe pochopit její dnešní překvapivou inspiraci barvou a účinné využívání „chudých“ prostředků k vizuálně působivým tónům posledních prací, ne nepodobných některým projevům původního marginálního umění. Samozřejmé rozhodnutí žít na periferii dnešní chaotické společnosti ji paradoxně obohatilo o důležité podněty, nabíjející její dílo novými impulsy, navazujícími na osobité hodnoty, kterými přesvědčovala českou výtvarnou scénu již v šedesátých letech dvacátého století.

foto k článku Výstavu připravil zkušený Jaromír Zemina, který ostatně v polovině šedesátých let stál u první prezentace tvorby Aleny Kučerové. Na přípravě skvělé expozice v Galerii města Trutnova se podílel také Jaroslav Pecka, majitel pražské galerie a rovněž další soukromí zapůjčovatelé, díky nimž mohl tento citlivý průřez tvorbou legendární české umělkyně zazářit v již  tradičně  hodnotné dramaturgické nabídce této galerie.


foto k článkufoto k článkufoto k článku

ALENA KUČEROVÁ / Práce z let 1959 – 2017
Galerie města Trutnov, Slovanské náměstí 38
29.06.2017 - 19.08.2017


Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Vzácná setba Aleny Kučerové - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další události


Aukční síň ARTHOUSE Hejtmánek- Prodejní výstava: 9.9. - 16.10.2022

Knižní akce

Ve vlnách / In Waves
Ve vlnách / In Waves
Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova
Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova
Kamil Lhoták: SIC ITUR AD ASTRA
Kamil Lhoták: SIC ITUR AD ASTRA

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Je (středověk) doba temna?

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder