Předaukční výstava v Galerii KODL

Aukční zpravodajství - obrázek

Předaukční výstava uměleckých děl představuje od 25. dubna vybranou kolekci výtvarného umění v širokém záběru 19. a 20. století s přesahem do současné tvorby.

foto k článkuZásadním dílem jarní aukce je plátno „Staropražský motiv“ od Bohumila Kubišty. K vidění je i unikátní obraz „Samotáři“ malířky Toyen. Aukce se uskuteční 29. května od 12 hodin na pražském Žofíně. Zájemci budou mít příležitost dražit i online na aukčním portálu Artslimit.com.

Sekce starého umění opět zaujímá významné místo a je prezentována více jak 70 obrazy předních českých autorů převážně z 19. století doplněných tradičně malíři zahraničními, tentokrát převážně francouzskými.

Nejstarší umění spadající do druhé poloviny 16. století je zastoupeno dílem neznámého autora s námětem Adama a Evy. Výjimečnou skupinu i tentokrát tvoří vesměs holandští malíři 17. století Claes Pietersz. (Nicolaes) Berchem, malba z okruhu Cornelise Huysmanse a krajina Dircka Verhaerta. Století osmnácté pak reprezentuje Norbert Grund.

Následuje práce Viléma Kandlera v nazarénské tradici, malba Augusta Bedřicha Piepenhagena a jeho dcery Charlotty Piepenhagen-Mohr či německého malíře Alberta Augusta Zimmermanna. Najdeme zde i Haushoferovu školu v podání maleb Adolfa Chwaly, Aloise Kirniga, Antonína Waldhausera, Václava Kroupy, Julia Mařáka. Nechybí ani tři práce Antonína Chittussiho.

foto k článkuNezanedbatelný prostor dostali i tvůrci Generace Národního divadla Vojtěch Hynais a Mikoláš Aleš. Tzv. generace 90. let je zastoupena žáky Julia Mařáka a díly od Antonína Slavíčka, Josefa Bárty, Václava Březiny, Oty Bubeníčka, Ľudovíta Csordáka, Jana Bedřicha Minaříka, Bohuslava Dvořáka, Františka Kavána a Josefa Ullmanna. Své místo dostaly i práce Josefa Procházky, Antonína Hudečka a Václava Jansy. Symbolistní tendence konce 19. století přináší práce Františka Kupky, Jaroslava Panušky či Maxmiliána Pirnernera. Nezastupitelné místo má opět Václav Radimský se souborem hned sedmi maleb. České Pařížany přelomu 19. a 20. století prezentují Luděk Marold a Jan Šafařík.

foto k článkuDo „dlouhého devatenáctého století“ se i tentokrát promítly práce řady významných solitérních českých výtvarníků s výrazným přesahem do 20. století. Patří sem Jakub Schikaneder, Alfons Mucha, Vojtěch Preissig, Oldřich Blažíček, Jaroslav Horejc, Hugo Boettinger, Ludvík Kuba, Jaroslav Šetelík, Tavík František Šimon a Karel Špillar.

Vysokou úroveň francouzského umění konce 19. století představují Maximilien Luce a Émile Munier.

Nádhernými a velice vzácnými obrazy se představuje i 20. století. Zásadním dílem jarní aukce je plátno „Staropražský motiv“ z roku 1911 pocházející z palety jednoho z nejvýznamnějších představitelů české moderny Bohumila Kubišty. Svou umělecko-historickou významností představuje sběratelskou raritu nejen v prostředí českého aukčního trhu. Úzká návaznost na francouzský kubismus nezapře Kubištův vlastní přístup k formě, nadpřirozená světelnost a volba barev, které jsou podložené jeho hlubokým zájmem o soudobou filosofii a vědu. Dílo ze slavné sbírky dr. J. Borovičky se bude vyvolávat za 25 000 000 Kč.

Druhým naprosto unikátním dílem je plátno „Samotáři“ malířky Toyen z roku 1934. Volně stojící torzo představuje antropomorfizaci samoty, kterou autorka v té době často vyjadřovala až v sugestivně emotivním výrazu. Vyvolávací cena plátna je 25 000 000 Kč.

foto k článkuZásadní kolekci tvoří v jarní aukci plátna Emila Filly. Nejranějším z nich je „Pohled na Gruž“ z roku 1908. Následuje několik zátiší, jež Filla vytvořil v návaznosti na lyrický kubismus, mezi jinými například „Zátiší s ovocem a lahví“, k vidění jsou ale také dvě práce tuší z roku 1938 - „Théseus nesoucí krétského býka“ či „Žena se psem“.

foto k článkuDvě krásná plátna prezentují i dílo Václava Špály. Hřejivě letní atmosférou dýchá obraz „Ze Supetáru“, plátno „Na řece Morávce“ zase odkazuje k autorovu zájmu o krajinu kolem řek.

foto k článkuJosef Čapek je tentokrát zastoupen hned třemi díly. Sociální aspekt v jeho tvorbě prezentuje plátno „Chlapec z ulice“, „Myslivci v polích“ jeho zájem o loveckou tematiku, a obraz „Touha“ z roku 1939 je již tichým zastavením se nad dalším osudem lidstva.

Celá řada prací představuje nezaměnitelnou tvorbu Josefa Lady, ze zimních motivů se bude dražit hojně vystavovaná „Zima“ se sněhulákem a slepicí, dále je v nabídce také například „Jaro“.

Surrealismus v českém umění představí František Janoušek, a v aukci se sešly také plátna dvou významných slovenských autorů meziválečné moderny, totiž Cypriána Majerníka a Mikuláše Galandy. Hned několik nádherných maleb francouzské Provence zastupuje i oblíbeného Otakara Kubína.

Poválečnému období v českém umění tentokrát dominují dvě díla Josefa Šímy, z 60. let „Na náspu, zármutek světla II“ a „Mentální krajina“. Zásadní je ovšem také asambláž se zápalkami Běly Kolářové s názvem „Kompozice“. Český informelní proud prezentuje nádherným dílem „Gehinnom“ Robert Piesen, metafyzický přístup k malbě skrze obraz „Vlnění“ zase Václav Boštík.

Současné umění otevírá sítotisk mezinárodně známého a sběrateli velmi oblíbeného umělce Banksyho. Jedno z jeho nejznámějších děl „Napalm“ komentuje nejen hrůzu války ve Vietnamu, ale zdůrazňuje princip komodifikace války a varuje společnost před jejími dopady na obyvatelstvo a zejména pak na děti.

Práce „Calcetines“, představitele postmoderní umělecké vlny v západní Evropě Jiřího George Dokoupila, zastupuje jeden z autorových tzv. „svíčkových obrazů“. Jedná se o náročnou techniku malování kouřem ze zapálené svíčky a vzdálenost plamene od plátna určuje tmavší a světlejší kouřové vrstvy v obraze.

V posledních letech na trhu s uměním stále více oblíbená hyperrealistická tvorba Zdenky Reinerové je zde zhmotněna v obraze „Chladný pohled“. Zajímavé je ale také plátno Jana Pištěka „Láva“.

Sběratelsky lukrativními plastikami se představují zakládající členové volného uměleckého uskupení Tvrdohlaví Stefan Milkov a Jaroslav Róna. Mladší střední generace autorů je na výstavě zastoupena například díly Karla Balcara, Ondřeje Basjuka, Martina Herolda, Alžběty Jungrové, Jana Kalába, Šárky Koudelové, Pasty Onera, Ivany Štenclové, Zdeňka Trse či Vladimíra Vély.

Část z výtěžku několika dalších děl bude věnována ve prospěch neziskové organizace Centrum Paraple. V rámci této dobročinné dražby se zájemci mohou těšit na práce Luise Frydman, Jana Híska, Adama Kašpara, Ivana Pinkavy, Viktora Pivovarova, Jaroslava Róny, Iry Svobodové, Jakuba Špaňhela, Karla Štědrého a Márii Švarbové. Celou kolekci pak doplňuje vzácný objekt „Slunečnice“ ze sklářské dílny Moser, jež navrhla významná a světově uznávaná sklářská výtvarnice Ivana Houserová. Charitativní kolekci navíc doplní i plátno „Corrida del Torro“ Karla Gotta.

Předaukční výstava v Galerii KODL ~ iUmeni.cz ~

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Předaukční výstava Galerie Kodl
25.4. - 28.4. 2022
Aukce se uskuteční 29. května od 12 hodin na pražském Žofíně
Více na www.galeriekodl.cz

Další články

Aukční zpravodajství - obrázek

Aukce pro Centrum Paraple

Galerie KODL pořádá v neděli 29. května od 12 hodin na pražském Žofíně tradiční aukci, na které budou dražena i díla, z jejichž výtěžku bude část věnována Centru Paraple. Celý článek

Aukční zpravodajství - obrázek

Aukční tip - Plastiky Zdeny Fibichové v Antikvity Art Aukce

Aukční trh se těší nebývalému zájmu sběratelů i investorů, kteří kupováním uměleckých děl mimo jiné uchovávají i hodnotu svých úspor. V nabídce renomovaných aukčních dom … Celý článek

Aukční zpravodajství - obrázek

Díla 134 současných umělců pomohou částkou 8 070 000 Kč Ukrajině

Aukci současného umění na pomoc Ukrajině uspořádali 19. března 2022 pod názvem Umění pro Ukrajinu společně 4 pražské galerie - Bold Gallery, Trafo Gallery, The Chemistry … Celý článek

Aukční zpravodajství - obrázek

Více než 100 současných umělců pomáhá Ukrajině

Aukci současného umění na pomoc Ukrajině pořádají pod názvem umění pro ukrajinu společně 4 pražské galerie – Bold Gallery, Trafo Gallery, The Chemistry Gallery a Centrum … Celý článek

Knižní tipy

Online galerie

iUmeni.cz - expluzivní publikace pro milovníky krásných knih i sběratele - imgReklama