Cesta domů - Dobročinná aukce výtvarných děl 

Aukční zpravodajství - obrázek Investice do umění prostřednictvím benefiční aukce je investicí do společnosti, tedy do nás samotných. Nemůžete prodělat.

Letošní sálová aukce pro Domácí hospic Cesta domů se uskuteční v pondělí 12. listopadu od 19 hodin opět v hotelu Hilton Prague na adrese Pobřežní 1, Praha 8.

foto k článkuVýtěžek z vydražených kusů věnovaných našimi předními umělci (Jiří Anderle, David Cajthaml, Kurt Gebauer, Krištof Kintera, Jaroslav Róna a řada dalších) a nově i předmětů od českých designérů bude využit na činnost domácího hospicu Cesta domů.

foto k článkuSálové aukci bude i letos předcházet online aukce, ve které můžete od 16. října do 8. listopadu dražit 50 uměleckých děl. Výstavu dražených děl je pak možné nově navštívit ji od 16. října do 8. listopadu v kavárně Cesta domů. Výstava bude přístupná od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin.

Rozdílem od běžných aukčních síní je že nebude účtována žádná provize k nejvyššímu podání – konečné ceně díla. Ta se skládá z kupní ceny díla (vyvolávací cena) a peněžitého daru (rozdíl mezi vyvolávací a konečnou cenou). O tomto peněžitém daru od nás dostanete potvrzení, které můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání. Dražit můžete jako fyzická i právnická osoba.

foto k článkuPoděkování patří všem umělcům a dárcům, kteří do aukce poskytují svá díla zdarma, a samozřejmě i vám, dražitelům. Bez vašeho nadšení a štědrosti by naše aukce postrádala smysl. Díky umělcům i vám roste počet rodin, jejichž člen mohl v domácím prostředí důstojně prožít konec života. Těšíme se na setkání s vámi!


Historie aukce Cesty Domů

  • první aukci jsme uspořádali v roce 2011
  • celkem bylo draženo 1 049 uměleckých děl
  • 323 úspěšných dražitelů si odneslo 694 artefaktů v celkové hodnotě 9 069 530 Kč

Slovo filantropie má původ v řeckých výrazech filein – milovat a anthropos – člověk. Synonymem této lidumilnosti, jak tuto vlastnost hezky česky nazýváme, je dobročinnost. Filantrop čili lidumil zpravidla usiluje o lepší kvalitu života potřebných. Nám v Cestě domů jde především o lepší kvalitu umírání, ale i to je nedílnou součástí života. Benefiční aukce Cesty domů je příležitostí, jak uspokojit lidumily v nás i zájem o umění.

Autor / zdroj:
Publisher: iUmeni.cz

Cesta domů - Dobročinná aukce výtvarných děl  - www.iUmeni.cz ()

Zpět na výpis


Další aukční zpravodajství


Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní akce

Ladislav Sutnar: Venuše
Ladislav Sutnar: Venuše
Linie, světlo, stín
Linie, světlo, stín
Jiří Petrbok. Hořící srdce
Jiří Petrbok. Hořící srdce

Z ostatních rubrik

Knižní novinka

Stavebnice