Tváří v tvář předkům. Laboratoř antropologické rekonstrukce

Autor: Česky2021Moravské zemské muzeum

Předkládaná publikace se pokusila na vybraných příkladech ukázat ani ne tak stylový vývoj a umělecké kvality, jako především rozličné sociální funkce portrétů, objednavatelské priority a proměny obrazových strategií v rámci elit barokní společnosti.

Již není v prodeji
Název: Tváří v tvář předkům. Laboratoř antropologické rekonstrukce  ISBN: 978-80-7028-546-7  Jazyk: Česky  Rok:   EAN: 9788070285467  Hmotnost: 0.60 kg  Vazba: vázaná  Rozměr: 210x355 mm  Nakladatel: Moravské zemské muzeum
informace ke knize

Detail knihy ~ Tváří v tvář předkům. Laboratoř antropologické rekonstrukce, Eva Váničková, Ondřej Bílek

Tomu odpovídá i členění katalogu, strukturované podle sociálních skupin a konkrétního zaměření jednotlivých děl v kontextu dobové symbolické komunikace. Vedle oddílů zahrnujících podobizny příslušníků jednotlivých skupin společenských elit, tedy panovníků a členů jejich rodin, šlechty, katolického kléru a městského patriciátu s důrazem na učence a vzdělance, jsme záměrně vyčlenili i kapitoly soustředěné na portréty specifického poslání a společenské funkce, konkrétně na kostýmní podobizny typu portrait historié, sakrální identifikační portréty a konečně na obrazy zachycující podobu zemřelých osob. Jsme přesvědčeni, že takovéto členění podtrhuje různorodost dochovaného fondu barokních podobizen a akcentuje i mnohoznačnost a vrstevnatost jeho pramenného potenciálu. Důraz byl nově položen na rovnoměrné zastoupení podobizen z území dvou historických zemí Koruny české, Čech a Moravy. Stejně jako autoři průkopnické pražské výstavy z roku 1963 také my chápeme námi připravenou přehlídku především jako počátek procesu, během něhož bude třeba se vyrovnat s nově kladenými otázkami po charakteru společnosti barokní doby ve světle nových zjištění a metodických přístupů.

Tváří v tvář předkům. Laboratoř antropologické rekonstrukce