Svět důvěrný - Jaromír Zemina

Autor: Česky2014Měsíc ve dne

Trilogie knih textů Jaromíra Zeminy: Léta v Arnoštově, O zvířatech od mravenců k medvídkovi, Knížka zimního času

550 
včetně dph
skladem
ISBN: 80-905052-2-3  Jazyk: Česky  Rok:   ID: b00483  Hmotnost: 0.45 kg  Vazba: flexi, kartonove pouzdro  Počet stran: 514  Rozměr: 150 x 240 mm  Nakladatel: Měsíc ve dne
  • Doprava od 95 Kč
  • Výdejní místa od 69 Kč
  • Osobní odběr ZDARMA
  • Doprava ZDARMA od 2500 Kč
informace ke knize

Detail knihy - Svět důvěrný - Jaromír Zemina, Zemina Jaromír

Léta v Arnoštově – tak nazval znalec umění, výtvarník a básník Jaromír Zemina svou novou knihu, která se s předchozími dvěma, jež se jmenují Knížka zimního času a O zvířatech od mravenců k medvídkovi, spojuje ve volnou trilogii se společným názvem Svět důvěrný.
Ať Zemina píše o umění nebo o přírodě, o lidech nebo o věcech, mají jeho eseje a básně výrazně osobní ráz a svědčí o intimním vztahu ke každému předmětu jeho pozornosti, na nějž nazírá se zvláštním smyslem pro drobnosti i pro rozsáhlé souvislosti. Také tato kniha je „přímo ze života˝, přesněji z té jeho části, kterou tvoří Zeminovy pobyty v jeho rodném Podkrkonoší, kde si v malé vesnici Arnoštově nedaleko Pecky před čtyřiceti lety koupil starou chalupu. Tam tráví hlavně letní měsíce a víc a více se sžívá s krajem bohatým na pamětihodnosti přírodní i kulturní a dokonale splňujícím jeho představu dobrého místa pro život, které je tam, kde se umění stýká s přírodou ve znamení poezie, jejíž podstatou je láska. Její všudypřítomnost se v Zeminově knize projevuje nejen texty, napsanými vytříbenou, vskutku básnickou češtinou, nýbrž i fotografiemi, jež je doprovázejí.O zvířatech od mravenců k medvídkovi - V této knížce Jaromír Zemina shromáždil básně a básnické prózy, v nichž líčí své zkušenosti se zvířaty a vyznává se z lásky k nim, ať jsou to mravenci, ptáci, ryby, psi nebo krávy a koně – ti především. Jim věnuje text nejdelší, končící konstatováním, že nejlepší místo na světě je pro něho tam, kde se stýká příroda s uměním pod patronací poezie. Proto zahrnuje do zvířecího světa nejen zvířata stvořená přírodou, nýbrž i ta, která vytvořili lidé: mravenci jmenovaní v názvu knížky jsou skuteční, medvídek je dětská hračka. A koně, které od mládí kreslí, jsou pro něho stejně významní jako ti, o něž se jako chlapec staral a na nichž jezdil. Působivost Zeminovy knížky umocňují jeho fotografie, které, tak jako v předchozí Knížce zimního času, vydané rovněž českobudějovickým nakladatelstvím Měsíc ve dne, střídají se s texty a dokládají nejen autorovo nadání literární, nýbrž také talent výtvarný, jímž se odlišuje od většiny historiků umění i beletristů. Knížka je půvabná a přitažlivá též svou vnější podobou, jejíž autory jsou František Nárovec a Anna Doubravová.Knížka zimního času - V knize nazvané Knížka zimního času, kterou vydalo českobudějovické nakladatelství Měsíc ve dne, shrnul Jaromír Zemina, umělec, znalec umění a básník, to, co dosud napsal o své nejmilejší roční době. Jsou to texty z jeho zápisníku, původně neurčené pro veřejnost, kterými zachycoval proměny světa kolem sebe i ve svém nitru od doby, kdy se zima ke scéně života teprve blíží, až po dobu, kdy odchází, aby byla vystřídána jarem. Mnoho místa v knize věnoval Vánocům se vším, co k nim patří, zejména betlémům, o nichž píše nejen jako milovník, nýbrž i jako znalec-historik umění. Jeho různým reflexím odpovídá způsob, jímž je vyjadřuje, takže se tam střídají básně ve verších s básněmi v próze, lyrika s epikou a s esejistikou. Tuto rozmanitost rozmnožují fotografie, jejichž autorem je sám pisatel. V tom všem se spojilo a prolnulo současné nazírání s viděním tradičním ve směs, která obohacuje to, co bylo dosud o zimním čase napsáno. Zeminovu vytříbenému stylu odpovídá rafinovaná grafická úprava od Anny Doubravové, která z této knihy určené pro důvěrné chvíle dělá knihu i po vnější stránce krásnou.