Nesmysl!

Autor
InformaceČesky, 2018
PopisNesmysl prova´zi´ cˇloveˇka odjakzˇiva. V zˇivoteˇ, v kulturˇe, ve spolecˇnosti, v politice. V literaturˇe, zejme´na v poezii, atˇ te´ doma´ci´, nebo …
více informací
Dostupnostskladem
Doporučená cena 360 Kč - SLEVA
Cena s DPH
330
Změna měny Platba v EUR

Dárek k tomuto zboží ZDARMA
"originální autorská záložka do knihy"


NakladatelMeander
ISBN9788075580542
EAN9788075580542
JazykČesky
Rok vydání
Hmotnost0.54 Kg
Rozměr150x150 mm
Vazbavázaná
Počet stran120

Bližší informace o knize "Nesmysl!"

Nesmysl prova´zi´ cˇloveˇka odjakzˇiva. V zˇivoteˇ, v kulturˇe, ve spolecˇnosti, v politice. V literaturˇe, zejme´na v poezii, atˇ te´ doma´ci´, nebo prˇekladove´, ma´ velmi peˇknou a bohatou tradici, kterou neni´ na sˇkodu cˇas od cˇasu prˇipomenout. V nove´m vy´boru, s novy´mi ilustracemi. Trˇeba pro srovna´ni´ s vy´bory starsˇi´mi, jako Nonsens (1997) nebo Ostrov, kde rostou housle (1987). Nesmysl!, autor Radim Kopáč (ed.), ilustrace David Böhm.


Anotace knihy " Nesmysl!, autor Radim Kopáč (ed.), ilustrace David Böhm"

Neˇktera´ jme´na se nabi´zela sama a nelze je pominout, za jiny´mi bylo trˇeba ji´t a hledat. Vy´sledek je pak za´bavny´m a uzˇitecˇny´m cˇteni´m pro deˇti, mla´dezˇ i rodicˇe. Nesmysl ma´ totizˇ sve´ mi´sto v kazˇde´m veˇku, kdekoli na sveˇteˇ. A sˇkoda kazˇde´ho nesmyslu, ktery´ padne vedle. Protozˇe bez nesmyslu by se smysl sˇpatneˇ poznal. Origina´lni´ vy´bor nonsensove´ poezie od zkusˇene´ho editora Radima Kopa´cˇe ilustroval zna´my´ vy´tvarni´k neˇkolikra´t nominovany´ na Chalupecke´ho cenu, David Bo¨hm.

Jen prˇi te´ spanile´ ji´zdeˇ da´vejte dobry´ pozor: Nesmysl je dobry´ sluha, ale zly´ pán!.
Meander


Potřebujete poradit?

+420 725 593 955
info@iumeni.cz

iUmeni.cz - zbozi.cz