Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500

Autor: Slovensky2017Slovenská národná galéria

Katalóg k výstave Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500

Již není v prodeji
Název: Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500  ISBN: 978-80-8059-207-3  Jazyk: Slovensky  Rok:   EAN: 9788080592073  Hmotnost: 1.80 kg  Vazba: V4 měkká  Počet stran: 176  Rozměr: 190x240 mm  Nakladatel: Slovenská národná galéria
informace ke knize

Detail knihy ~ Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500, Dušan Buran, Martin Čičo, Bibiana Pomfyová a Radoslav Ragač

Majster mariánskeho oltára z františkánskeho kostola v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši spolupracoval s významnými spišskými umelcami vrátane Majstra Pavla z Levoče. No na rozdiel od neho ostáva dielo maliara pomerne neznáme. A pritom udržiaval ateliér, z ktorého pochádza niekoľko ďalších vynikajúcich diel, dnes zväčša v cirkevných majetkoch (napr. dva bočné oltáre v Smrečanoch, 1510 alebo maľby Oltára Navštívenia Panny Márie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, 1516).
Sám oltár, ktorý dal anonymnému maliarovi meno, rozobrali ešte v 18. storočí, jeho časti sa zachovali v niekoľkých zbierkach na Slovensku, v Poľsku a v Maďarsku. Slovenskej národnej galérii sa v roku 2010 podarila akvizícia jednej tabule - Ukrižovania. Ukončenie jej reštaurovania sa stalo priamym podnetom na usporiadanie výstavy.
K výstave vychádza bohato ilustrovaný katalóg s niekoľkými esejami k architektúre kláštorného kostola, k jeho pôvodnému oltáru, ale tiež k šľachtickým rodom Okoličianskych a Smrečianskych. Uzavrie ho komentovaný katalóg vystavených diel, resp. všetkých dostupných obrazov Majstra z Okoličného.

Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500