Juraj Rusňák – monografia

Autor
InformaceSlovensky, 2014
PopisAkademicky´ socha´r Juraj Rusnˇa´k (nar. 1938, Cˇervenica) je origina´lnym umelcom, solite´rom, ktory´ neustu´pil z vlastnej cesty ani pod ideovo - po…
více informací
Dostupnostdo týdne
Cena s DPH
1 015
Změna měny Platba v EUR

Dárek k tomuto zboží ZDARMA
"originální autorská záložka do knihy"


NakladatelGalerie Nedbalka
ISBN9788097126964
EAN9788097126964
JazykSlovensky
Rok vydání
Hmotnost0.87 Kg
Rozměr230x280 mm
Vazbapevná
Počet stran242

Bližší informace o knize "Juraj Rusňák – monografia"

Akademicky´ socha´r Juraj Rusnˇa´k (nar. 1938, Cˇervenica) je origina´lnym umelcom, solite´rom, ktory´ neustu´pil z vlastnej cesty ani pod ideovo - politicky´m tlakom totalitne´ho rezˇimu v by´valom Cˇeskoslovensku, ani pozˇiadavke trhove´ho mechanizmu na samou´cˇelne´ sˇokuju´ce a na efekte postavene´ pra´zdne vy´tvarne´ prejavy, mechanizmu, ktory´ nastavil podmienky v slovenskom vy´tvarnom prostredi´ v pono- vembrovom obdobi´. Juraj Rusňák – monografia, autor Juraj Mojžiš.


Anotace knihy " Juraj Rusňák – monografia, autor Juraj Mojžiš"

Zachovanie vlastnej autono´mie znamenalo vy´razne´ obmedzenie po^sobenia na oficia´lnej socha´rskej sce´ne, u´stup do u´strania a neobisˇlo sa bez potreby obeti´ a nevyhnutnosti prispo^sobitˇ rozmery a materia´l socha´rskych diel. Bez toho, aby utrpela ich vysoka´ kvalita. Predsa vsˇak v nˇom zostala potreba „obha´jitˇ“, precˇo nemo^zˇeme vidietˇ vsˇetko, k cˇomu v jeho tiahnuti´ k monumentalite vnu´torne dospel. Toto ako vedu´ci moti´v prestupuje celu´ knihu o jeho zˇivote, u´vaha´ch a tvorbe..
Galerie Nedbalka


Potřebujete poradit?

+420 725 593 955
info@iumeni.cz

iUmeni.cz - zbozi.cz