Juraj Rusňák – monografia

Autor: Slovensky2014Galerie Nedbalka

Akademicky´ socha´r Juraj Rusnˇa´k (nar. 1938, Cˇervenica) je origina´lnym umelcom, solite´rom, ktory´ neustu´pil z vlastnej cesty ani pod ideovo - politicky´m tlakom totalitne´ho rezˇimu v by´valom Cˇeskoslovensku, ani pozˇiadavke trhove´ho mechanizmu na samou´cˇelne´ sˇokuju´ce a na efekte postavene´ pra´zdne vy´tvarne´ prejavy, mechanizmu, ktory´ nastavil podmienky v slovenskom vy´tvarnom prostredi´ v pono- vembrovom obdobi´.

1 015 
včetně dph
do týdne
Název: Juraj Rusňák – monografia  ISBN: 9788097126964  Jazyk: Slovensky  Rok:   EAN: 9788097126964  Hmotnost: 0.87 kg  Vazba: pevná  Počet stran: 242  Rozměr: 230x280 mm  Nakladatel: Galerie Nedbalka
  • Doprava od 95 Kč
  • Výdejní místa od 69 Kč
  • Osobní odběr ZDARMA
  • Doprava ZDARMA od 2500 Kč
informace ke knize

Detail knihy ~ Juraj Rusňák – monografia, Juraj Mojžiš

Zachovanie vlastnej autono´mie znamenalo vy´razne´ obmedzenie po^sobenia na oficia´lnej socha´rskej sce´ne, u´stup do u´strania a neobisˇlo sa bez potreby obeti´ a nevyhnutnosti prispo^sobitˇ rozmery a materia´l socha´rskych diel. Bez toho, aby utrpela ich vysoka´ kvalita. Predsa vsˇak v nˇom zostala potreba „obha´jitˇ“, precˇo nemo^zˇeme vidietˇ vsˇetko, k cˇomu v jeho tiahnuti´ k monumentalite vnu´torne dospel. Toto ako vedu´ci moti´v prestupuje celu´ knihu o jeho zˇivote, u´vaha´ch a tvorbe.

Juraj Rusňák – monografia