MU v Brně - Katedra UNESCO, Brno (školy)

Moravské náměstí 13, Brno 60200, Česká republika Vysoká škola
www.phil.muni.cz/wune dolak@phil.muni.cz +420549495211

Programem katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví je realizace holistických projektů v oblasti kultury a světového dědictví v době pokračující globalizace světa. Projekty podchycují filozofické, teoretická i praktické aspekty světového dědictví, jeho podstatu, vznik, ochranu a uchování, jeho využití i zneužití.
Zvláštní pozornost je věnována situaci v postkomunistických, posttotalitních a postkoloniálních zemích, specifickým potřebách transformujících se společností.

MU v Brně - Katedra UNESCO

Program

Bohužel aktuální program není k dispozici

Další školy

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha, Česká republika

Artschool

Brno, Česká republika

Ateliér ŠUM

Praha, Česká republika

AVE ART Ostrava 

Ostrava, Česká republika

Knihkupectví - naše tipy