Fakulta architektury VUT v Brně, Brno (školy)

Poříčí 5, Brno 60200, Česká republika Vysoká škola
www.fa.vutbr.cz dekan@fa.vutbr.cz +420541146601

Jedna z nejstarších fakult VUT v Brně, vznikla již v roce 1919. V průběhu své existence byla sloučena s fakultou stavební. V současné době poskytuje výuku v oboru Architektura a urbanismus asi šesti stovkám studentů.

Další školy

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha, Česká republika

Artschool

Brno, Česká republika

Ateliér ŠUM

Praha, Česká republika

AVE ART Ostrava 

Ostrava, Česká republika

Knihkupectví - naše tipy