Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (galerie a muzea)

Hlavní třída 22, Šumperk 78731, Česká republika Nezisková
www.muzeum-sumperk.cz vmsumperk@muzeum-sumperk.cz +420583363070

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem dne 17.3.2003, s platností ke dni 20.5.2003. Hlavním účelem činnosti je plnění funkce muzea ve smyslu ust. § 10 odst. 6 zákona č. 22/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, tj. získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.

Vlastivědné muzeum v Šumperku je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 780, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 342/22. Je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Program

Bohužel aktuální program není k dispozici

Další galerie a muzea

8gallery

Praha, Česká republika

8SMIČKA

Humpolec, Česká republika

Adam Gallery

Brno, Česká republika

Albertina

Viena, Rakousko

Knihkupectví - naše tipy