Pražský hrad, Praha (galerie a muzea)

Hrad, Praha 11908, Česká republika Státní
www.kulturanahrade.cz posta@hrad.cz +420224371111 +420726211111

iž od konce 19. století odborníci zvažovali způsob, jak zachytit a nejširší veřejnosti představit kontinuitu proměn hradního areálu. V tomto duchu byla v dubnu 2004 otevřena stálá expozice Příběh Pražského hradu, vybudovaná pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause.

Pražský hrad je národní kulturní památka prvořadého významu, která názorně dokumentuje více jak tisíceiletý vývoj architektury, je spojena s našimi národními dějinami vyvěrajícími z mytického dávnověku. Pulzující organismus s vlastním vnitřním životem střeží místo odpočinku nejuctívanějšího zemského patrona sv. Václava a dalších zemských světců - sv. Ludmily, sv. Vojtěcha a sv. Víta i významných panovníků, jakými byli například Přemysl Otakar II., Karel IV. či Rudolf II, je schránou českých korunovačních klenotů a Svatovítského pokladu, je sídlem hlavy státu.

Stálá expozice Příběh Pražského hradu je situována do jedněch z nejstarších a nejpřitažlivějších hradních prostor - gotického podlaží Starého královského paláce. Představuje nejen historická fakta a průřez vývoje Pražského hradu, ale prostřednictvím různorodých předmětů nabízí poutavou mozaiku všedního, každodenního života a precizního dobového umění a řemesel.

Doufáme, že právě toto pestré svědectví předmětů, které poodhalí mnohá tajemství, vyzve náštěvníky k následné zasvěcené pouti areálem Pražského hradu, motivované získanými informacemi a zajímavostmi.

Pražský hrad

Další galerie a muzea

8gallery

Praha, Česká republika

8SMIČKA

Humpolec, Česká republika

Adam Gallery

Brno, Česká republika

Albertina

Viena, Rakousko

Knihkupectví - naše tipy