Postpost Gallery, Brno (galerie a muzea)

Orlí 22, Brno 60200, Česká republika Soukromá
www.instagram.com/postpostgallery/ arto@vaizard.org

Postpost gallery je nezávislá galéria a priestor prezentácie súčasného umenia prevažne mladšej generácie vo vitríne mestského podchodu. Ako novovznikajúci projekt (leto 2021), nadväzuje na fenomén off-space galérií v Brne (na mieste bývalej galérie Anne Frank Memorial). Priestor tiež vznikol so zámerom podpory voľných realizácií inštalácií autorov a autoriek, alternatívnych spôsobov vystavovania súčasného umenia, bez ohraničenia médiom a sprostredkovania umenia vo verejnom priestore mesta i v období obmedzenosti. Kurátorsky a koncepčne sa prepája s myšlienkami udržateľnosti umenia, boja proti nadprodukcii obsahov i foriem či artikulácie neistôt a kríz súčasnosti. Projekt vzniká s podporou kavárny Spolek a Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

Postpost Gallery

Program

Bohužel aktuální program není k dispozici

Další galerie a muzea

8gallery

Praha, Česká republika

8SMIČKA

Humpolec, Česká republika

Adam Gallery

Brno, Česká republika

Albertina

Viena, Rakousko

Knihkupectví - naše tipy