Muzeum a galerie Hranice, Hranice (galerie a muzea)

Masarykovo nám. 71, Hranice 75301, Česká republika Nezisková
www.muzeum-hranice.cz info@mkz-hranice.cz +420581601390

- shromažďuje, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje předměty a písemnosti, dokumentující vývoj města a život jeho obyvatel v obvodu města Hranice
- zajišťuje ošetřování, konzervaci, restaurování a odborné zpracování sbírek
- organizuje a zajišťuje publikační činnost, přednášky, vzdělávací a kulturní programy
- vytváří stálé expozice a tématické výstavy ze sbírkových fondů vlastních i zapůjčených
- ve dvou výstavních síních s celoročním provozem prezentuje moderní české a slovenské výtvarné umění
- v rámci své činnosti vykonává záchranné archeologické výzkumy, převážně formou archeologického dohledu

Muzeum a galerie Hranice

Program

Bohužel aktuální program není k dispozici

Další galerie a muzea

8gallery

Praha, Česká republika

8SMIČKA

Humpolec, Česká republika

Adam Gallery

Brno, Česká republika

Albertina

Viena, Rakousko

Knihkupectví - naše tipy