Zorka Ságlová - Retrospektiva

09.06.2017 - 24.09.2017Výtvarné umění

Mimořádná konzistentnost, otevřenost různorodosti uměleckých přístupů v díle Zorky Ságlové

Mimořádná konzistentnost, otevřenost různorodosti uměleckých přístupů (land-art, happening, malba …), snaha vést s divákem dialog i potřeba propojování světa výtvarného a textilního umění jsou charakteristickými znaky tvorby Zorky Ságlové (1942–2003). Galerie v rámci připravené retrospektivní výstavy představí veřejnosti výběr klíčových děl reprezentujících všechny základní námětové okruhy a cykly autorčiny tvorby od roku 1962. V současném medializovaném světě je dílo Zorky Ságlové aktuální připomínkou potřeby svobodného uchopení nejen umělecké tvorby.Zorka Ságlová - Retrospektiva - www.iUmeni.cz (09.06.2017)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Emoce v obraze od středověku po současnost

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder