Zorka Ságlová - Retrospektiva

09.06.2017 - 24.09.2017Výtvarné umění

Mimořádná konzistentnost, otevřenost různorodosti uměleckých přístupů v díle Zorky Ságlové

Mimořádná konzistentnost, otevřenost různorodosti uměleckých přístupů (land-art, happening, malba …), snaha vést s divákem dialog i potřeba propojování světa výtvarného a textilního umění jsou charakteristickými znaky tvorby Zorky Ságlové (1942–2003). Galerie v rámci připravené retrospektivní výstavy představí veřejnosti výběr klíčových děl reprezentujících všechny základní námětové okruhy a cykly autorčiny tvorby od roku 1962. V současném medializovaném světě je dílo Zorky Ságlové aktuální připomínkou potřeby svobodného uchopení nejen umělecké tvorby.26.05.2017Muzejní noc 2017
09.03.2017 - 21.05.2017RDSV LAB
23.02.2017 - 21.05.2017Příběh dne/s/

Zorka Ságlová - Retrospektiva - www.iUmeni.cz (09.06.2017)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Mezi uměním a řemeslem

Víš co má v plince myš? Do 9.září 2017