Zorka Ságlová | Obrazy, tapisérie, fotografie

16.06.2019 - 31.08.2019Výtvarné umění

Výstava Zorky Ságlové v Galerii Miroslava Kubíka.

Dílo Zorky Ságlové se vyznačuje neobyčejnou rozmanitostí formálních projevů na jedné straně a mimořádnou kontinuitou a vnitřní provázaností, která vychází ze systematického opětovného zpracování a aktualizování jednou nalezených témat, na straně druhé. Abychom toto mohli plně docenit, snaží se výstava na vybraných dílech představit jejich vnitřní provázanost založenou na důsledné úvaze a širokém povědomí o kulturních souvislostech, stejně jako otevřenosti a vnímavosti ke všem novým impulzům. Na výstavě budou přitom představeny především dva tematické okruhy: tvorba vycházející z autorčina textilního školení v ateliéru Antonína Kybala na VŠUP a tvorba inspirovaná prací s fotografiemi i vlastní fotografické práce, jejichž inspiraci můžeme mimo jiné jistě hledat také v celoživotním soužití s fotografem Janem Ságlem.Zorka Ságlová | Obrazy, tapisérie, fotografie - www.iUmeni.cz (16.06.2019)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Analogon 93 / Práce, Lenost & Svátek

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder