Zdenka Braunerová a deset mužů na paletě jejího života

21.11.2018 - 24.02.2019Výtvarné umění

Výstava připravená ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy představuje dílo výjimečné umělkyně Zdenky Braunerové (1858 - 1934)

Zároveň připomene i umělce, kteří ovlivnili její malířské začátky, nebo naopak ty, kterým ona pomáhala na cestě k prosazení vlastní umělecké tvorby. Návštěvníci se setkají s díly H. S. Pinkase, F. Ženíška, J. Mařáka, A. Chittussiho, F. Bílka, J. Uprky, M. Jiránka, A. Hofbauera, J. Zrzavého a A. Rodina. Zdenka Braunerová pocházela z bohaté pražské měšťanské rodiny, její otec byl významným advokátem a politikem, jako člen říšské rady předložil a obhájil zákon o zrušení roboty. Matka byla kultivovaná žena, sběratelka starožitností, amatérská malířka, po které Zdenka zdědila výtvarné nadání. Přestože matka pocházela z německé rodiny, byla českou vlastenkou. V salonu rodiny Braunerovy se scházely významné osobnosti kulturního a společenského života té doby jako např. Vojta Náprstek, Jan Neruda, Karel Havlíček Borovský a další. Od mládí se tak Zdence Braunerové stal zcela přirozeně svět umění a literatury součástí jejího života. Jako nezávislá profesionální umělkyně však výrazně překročila obecně přijímané představy o budoucnosti dcerky z vážené měšťanské rodiny. Prvním učitelem jí byl na vyšší dívčí škole S. H. Pinkas. Aby se zdokonalila v kresbě, navštěvovala soukromé hodiny v ateliéru Františka Ženíška. Nezanedbatelná a inspirující pro ni byla tvorba Julia Mařáka, autora romantických lesních zátiší a krajin. Zásadní vliv v přípravě na budoucí povolání měl Antonín Chittussi, který se stal nejen jejím učitelem, ale také důvěrným přítelem. Zdenka Braunerová absolvovala rovněž odborné školení a studia v ateliéru Collarosi v Paříži. Jejímu uměleckému vývoji a kulturnímu rozhledu pomohla i řada návštěv světových výstav a evropských muzeí a galerií.21.06.2023 - 03.09.2023Radim Hanke / Prostorová událost
21.06.2023 - 03.09.2023Marián Komáček – S Dürerom na cestách
20.04.2023 - 11.06.2023Nati-Y / OBRAZ-Y Natálie Roučková Opatrná
20.04.2023 - 11.06.2023Zdeněk Kučera / Úhel pohledu
19.04.2023 - 11.06.2023Mařka – Adéla Marie Jirků
01.05.2022 - 31.10.2022CYRIL MANDEL Tichá řeč malířovy palety
24.09.2022 - 25.09.2022Dny otevřených ateliérů na jižní Moravě 2022
15.07.2022 - 28.08.2022MOŽNOSTI TRANSCENDENCE
16.09.2020 - 22.11.2020Josef Jambor Souznění s krajinou
26.09.2020 - 27.09.2020Dny otevřených ateliérů 2020
12.09.2019 - 10.12.2019Jaroslav Dobrovolský (1895-1942) – grafika, ilustrace, exlibris
28.09.2019 - 29.09.2019Dny otevřených ateliérů 2019
05.06.2019 - 01.09.2019Josef Uprka Sochař a medailér
05.06.2019 - 01.09.2019Vladimír Vašíček Barevné partitury
21.11.2018 - 24.02.2019Zdenka Braunerová a deset mužů na paletě jejího života
29.09.2018 - 30.09.2018Dny otevřených ateliérů 2018
29.06.2018 - 02.09.2018Kateřina Štenclová, Kristýna Šormová / Propustné světy
29.06.2018 - 02.09.2018Milan Flajžík Moja cesta
30.09.2017 - 01.10.2017Dny otevřených ateliérů Jihomoravského kraje
24.09.2016 - 25.09.2016Dny otevřených ateliérů Jihomoravského kraje
13.04.2016 - 26.06.2016Stanislav Lolek – Rapsodie volné přírody
04.02.2016 - 27.03.2016Milan Raška / Obrazy
04.02.2016 - 27.03.2016Miloš Slezák / Vvýběr z díla
04.02.2016 - 27.03.2016Helena Hankeová / Krajiny tam i tady
26.11.2015 - 27.03.2016Karel Novák / z malířského díla
26.09.2015 - 27.09.2015Dny otevřených ateliérů 2015
03.08.2015 - 30.08.2015Malý formát 2015

Zdenka Braunerová a deset mužů na paletě její… - www.iUmeni.cz (21.11.2018)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Face book

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder