Zdeněk Sýkora, Výběr z grafického díla z let 1964-2011

26.10.2018 - 27.01.2019Výtvarné umění

Trvalá inspirace krajinou Českého středohoří a potřeba vést dialog výtvarného umění s vědou položily základ jedinečné vizualitě umění Zdeňka Sýkory.

V rámci výstavy bude představen reprezentativní výběr z autorova grafického díla, které bylo vždy pevně spjato s jeho stěžejní malířskou činností. Vystavený soubor grafických listů představí obě vrcholná období Sýkorovy tvorby založená na zcela odlišných principech. Rané grafické práce, Struktury, vznikaly po roce 1964 technikou linořezu a byly založeny na kombinatorice obrazového prvku v definované struktuře. Linie, grafické práce z pozdějších let, byly tištěny technikou sítotisku (serigrafie) a hlavním principem jejich tvorby se stala náhodnost, která umožňovala umělci nezávazně zkoumat v malbě zpracovávaná témata a experimentovat s nimi.Zdeněk Sýkora, Výběr z grafického díla z let … - www.iUmeni.cz (26.10.2018)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Význam tradice pro typografii