ZDENEK MACHÁČEK, ŠABLONY A KÓDY, Město v zahradách

21.09.2020 - 05.12.2020Výtvarné umění

Pandán k výstavě GVCh (Galerie Václava Chada) +- MONOCHROM / Pocta vzájemnosti

Zlínský rodák Zdeněk MACHÁČEK, věnuje se kresbě, grafice, malbě, fotografii, multimédiím a instalacím, vystavuje od roku 1977. Profesně se zabývá grafickým designem Vytvořil několik set realizací, získal mnoho ocenění. Spolupracuje s významnými kulturními institucemi i průmyslovými podniky. Je výtvarný redaktorem a členem redakční rady periodika Prostor Zlín / KGUVZ /. Spoluzakladatel Minigalerie 6.15 ve Zlíně, soustavně se podílí na tvorbě výstavních koncepcí několika galerií, zvláště v regionu. Články a díla byla publikována např. v Ateliéru, Revolver Revue, Prostoru Zlín... Zastoupení ve sbírkách: např. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Národní galerie v Praze, MUO Olomouc, Moravská galerie v Brně a v řadě soukromých sbírek v ČR i zahraničí. Členství: čestný člen sdružení Mehedaha, sdružení Ohne Tittel, Zlínský okruh.ZDENEK MACHÁČEK, ŠABLONY A KÓDY, Město v zahr… - www.iUmeni.cz (21.09.2020)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Stavebnice