Zdeněk Kučera / Úhel pohledu

20.04.2023 - 11.06.2023Výtvarné umění

Výstava malíře a sochaře z Olomouce (1935-2016) představuje vrcholnou tvorbu umělce, která se stylově váže ke geometrické abstrakci.

 Jeho směřování k minimalismu a konstruktivismu nabízí veřejnosti klasická díla tohoto stále živého proudu ve výtvarném umění, který zároveň klade důležité otázky po smyslu umění, jeho srozumitelnosti a poslání. Profesor Kučera byl pedagogem na Ostravské univerzitě a později na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde také v devadesátých letech vedl Katedru výtvarné výchovy. Byl členem Klubu konkrétistů, TT klubu a dalších. Jeho díla jsou součástí sbírek prestižních institucí u nás i dalších evropských zemích.19.04.2023 - 11.06.2023Mařka – Adéla Marie Jirků
20.04.2023 - 11.06.2023Zdeněk Kučera / Úhel pohledu
20.04.2023 - 11.06.2023Nati-Y / OBRAZ-Y Natálie Roučková Opatrná

Zdeněk Kučera / Úhel pohledu - www.iUmeni.cz (20.04.2023)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Nejstarší šperky a ozdoby těla