Voňavost žluté růže

Výtvarné umění 27.3.2019 - 16.6.2019 • Zámek č. p. 3, Pardubice, Česká republika

Pomíjivá krása a divotvorná moc květin po staletí fascinovala filozofy, mystiky i šamany.

Květy se staly též velkým tématem umělců, kteří do svých obrazů vkládali skrytá sdělení, jejichž význam byl přístupný pouze zasvěceným. Výstava Voňavost žluté růže představí v přeneseném slova smyslu vizuálně-symbolickou hru hledající napříč uměleckými polohami a směry symboliku květin, růstu, biologického či čistě transcendentálního, explicitního či jen tušeného, jako latentní, marginální nebo rozvíjené a nosné téma objevující se v dílech řady známých ale i méně známých autorů 20. století. Výstava volně navazuje na projekt Květy touhy a zla, uskutečněný v roce 2017 v GMU v Hradci Králové, a ojedinělým způsobem propojí bohaté sbírkové fondy tří blízkých institucí: Galerie moderního umění v Hradci Králové, GASK – Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře a Východočeské galerie v Pardubicích. Spolupráce tří významných sbírek rozvine původní námět do výrazně větší šíře, současně však bude i sondou do podstaty a složení těchto fondů, hlubinným ponorem do tajemství depozitářů i sbírkových akvizic vydobytých v průběhu několika velmi rozdílných desetiletí 20. a počátku 21. století. Výběr ze sbírek doplní soubor děl hosta výstavy Miloše Šejna. Titul si výstavní projekt vypůjčil od jednoho z pozdních pastelů v regionu ukotveného výtvarného mystika Karla Malicha. Nad výstavou převzala záštitu Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu PČR. Kurátorky výstavy: Petra Příkazská, Vanda Skálová

Voňavost žluté růže


Další události

Výtvarné umění

Radka Bodzewicz – Reverie

30.4.2024 - 31.5.2024
Olomouc · Galerie Caesar

Kompozice Radky Bodzewicz vtahují do poetického a inspirujícího světa.

Detail
Výtvarné umění

Pojď na výtvarku!

18.4.2024 - 31.5.2024
Opava · Dům umění v Opavě

ZUŠ Opava slaví – výtvarný obor 50. výročí, celá škola pak 100 let od založení. 

Detail
Výtvarné umění

Milan Magni – Stromen Prařez Květice

14.3.2024 - 31.5.2024
Brno · Art Gallery Brno

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Milana Magni v Art Gallery Brno

Detail
Výtvarné umění

Tomáš Predka: Amulety

14.3.2024 - 31.5.2024
Měšice · Galerie Artefin

Výstava v galerii Artefin se výhradně skládá z aktuálních děl inspirovaných pobytem v japonském  městě Tokyo

Detail
Nová média

Roman Štětina

1.6.2023 - 31.5.2024
Humpolec · 8SMIČKA

Práce audiovizuálního umělce Romana Štětiny v galerii Roleta

Detail