Voňavost žluté růže

Výtvarné umění 27.3.2019 - 16.6.2019 • Zámek č. p. 3, Pardubice, Česká republika

Pomíjivá krása a divotvorná moc květin po staletí fascinovala filozofy, mystiky i šamany.

Květy se staly též velkým tématem umělců, kteří do svých obrazů vkládali skrytá sdělení, jejichž význam byl přístupný pouze zasvěceným. Výstava Voňavost žluté růže představí v přeneseném slova smyslu vizuálně-symbolickou hru hledající napříč uměleckými polohami a směry symboliku květin, růstu, biologického či čistě transcendentálního, explicitního či jen tušeného, jako latentní, marginální nebo rozvíjené a nosné téma objevující se v dílech řady známých ale i méně známých autorů 20. století. Výstava volně navazuje na projekt Květy touhy a zla, uskutečněný v roce 2017 v GMU v Hradci Králové, a ojedinělým způsobem propojí bohaté sbírkové fondy tří blízkých institucí: Galerie moderního umění v Hradci Králové, GASK – Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře a Východočeské galerie v Pardubicích. Spolupráce tří významných sbírek rozvine původní námět do výrazně větší šíře, současně však bude i sondou do podstaty a složení těchto fondů, hlubinným ponorem do tajemství depozitářů i sbírkových akvizic vydobytých v průběhu několika velmi rozdílných desetiletí 20. a počátku 21. století. Výběr ze sbírek doplní soubor děl hosta výstavy Miloše Šejna. Titul si výstavní projekt vypůjčil od jednoho z pozdních pastelů v regionu ukotveného výtvarného mystika Karla Malicha. Nad výstavou převzala záštitu Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu PČR. Kurátorky výstavy: Petra Příkazská, Vanda Skálová

Voňavost žluté růže


Další události

Výtvarné umění

Jaroslav Róna – Průzkumník

30.4.2024 - 16.6.2024
Praha · Trafo Gallery

Výstava Průzkumník reprezentuje převážně aktuální dílo malíře a sochaře Jaroslava Róny, které rozvíjí základní tvarosloví, motivy a tvůrčí koncepty je …

Detail
Nová média

Klaudia Kiercz –Długołęcka

24.4.2024 - 16.6.2024
Valašské Meziříčí · Galerie Sýpka

Kiercz Długołęcka je polská multimediální umělkyně výrazně spojená s Akademií výtvarných umění ve Varšavě. 

Detail
Fotografie

FOTOGRAFOVÉ VÁLKY

4.4.2024 - 16.6.2024
Mělník · Galerie Ve Věži

Uspořádáno u příležitosti 110. výročí vyhlášení 1. světové války.

Detail
Výtvarné umění

TOYEN / Knihy bez hranic

27.3.2024 - 16.6.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Toyen (Marie Čermínová, 1902–1980), jedna z nejvýznamnějších evropských autorek minulého století se celý svůj život vedle malířské tvorby věnovala kni …

Detail
Výtvarné umění

KATARÍNA GREGOREC – Obsessed with Colors

17.5.2024 - 19.6.2024
Praha · Dudes & Barbies Gallery

Vítáme vás na výstavě "Obsessed with colors" (Posedlá barvami), která přináší pohled do fascinujícího světa textilní tvorby paní Kataríny, p …

Detail