Vlastimil Rada – kresby obrazy

Výtvarné umění 7.9.2017 - 19.11.2017 • Vysoká 232, Rakovník, Česká republika

Výstava obrazů a kreseb Vlastimila Rady

Malíř Vlastimil Rada se narodil 5. dubna 1895 v Českých Budějovicích v rodině středoškolského profesora. Od roku 1904 žili v Praze. První poučení o výtvarné tvorbě dostal u svého otce, který ho učil kreslit a malovat v přírodě a vodil na významné pražské výstavy (SVU Mánes). V letech 1908 – 1912 navštěvoval nedělní kurzy Václava Jansy a v letech 1912 – 1919 prošel školami Josefa Loukoty, Jana Preislera, Maxe Švabinského a Jana Štursy na Akademii výtvarných umění v Praze. Roku 1913 podnikl se spolužáky, mimo jiné s Václavem Rabasem, cestu do Paříže. Díky Rabasovi se přiklonil k programu Kruhu výtvarných umělců, který působil v rámci Výtvarného odboru Umělecké besedy a později po roce 1915 se stal součástí tzv. venkovského křídla Besedy spolu s K. Boháčkem, V. Sedláčkem, V. Rabasem a dalšími. Nakrátko v letech 1920 – 25 žil v Železném Brodu a pak se zase usadil natrvalo v Praze. V Umělecké besedě se uplatňoval nejen jako malíř, ale i jako teoretik přispíval do spolkového sborníku a později časopisu Život a byl činný jako účastník besedních společenských podniků. Vedle většinou krajinářské malby (dvakrát vystavoval na benátském bienále) od dvacátých let ilustruje klasickou českou, ruskou a anglickou literaturu. Živými kresbami doprovází i literární práce, jichž je sám autor, nebo spoluautor s Jaroslavem Žákem. Aktivně sportuje a patří k průkopníkům českého trampingu. Od čtyřicátých let se podílí na organizaci kulturního života jako předseda Výtvarného odboru Umělecké besedy. Po válce je jmenován profesorem na Pražské akademii výtvarných umění, kde působil až do smrti 22. prosince 1962.

Vlastimil Rada – kresby obrazy


Další události

Výtvarné umění

Jaroslav Róna – Průzkumník

30.4.2024 - 16.6.2024
Praha · Trafo Gallery

Výstava Průzkumník reprezentuje převážně aktuální dílo malíře a sochaře Jaroslava Róny, které rozvíjí základní tvarosloví, motivy a tvůrčí koncepty je …

Detail
Nová média

Klaudia Kiercz –Długołęcka

24.4.2024 - 16.6.2024
Valašské Meziříčí · Galerie Sýpka

Kiercz Długołęcka je polská multimediální umělkyně výrazně spojená s Akademií výtvarných umění ve Varšavě. 

Detail
Fotografie

FOTOGRAFOVÉ VÁLKY

4.4.2024 - 16.6.2024
Mělník · Galerie Ve Věži

Uspořádáno u příležitosti 110. výročí vyhlášení 1. světové války.

Detail
Výtvarné umění

TOYEN / Knihy bez hranic

27.3.2024 - 16.6.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Toyen (Marie Čermínová, 1902–1980), jedna z nejvýznamnějších evropských autorek minulého století se celý svůj život vedle malířské tvorby věnovala kni …

Detail
Výtvarné umění

KATARÍNA GREGOREC – Obsessed with Colors

17.5.2024 - 19.6.2024
Praha · Dudes & Barbies Gallery

Vítáme vás na výstavě "Obsessed with colors" (Posedlá barvami), která přináší pohled do fascinujícího světa textilní tvorby paní Kataríny, p …

Detail