Vladimír Dedeček: PRÁCE

Výtvarné umění 17.5.2017 - 12.6.2017 • Zahradní 10, Ostrava, Česká republika

Projekt Vladimír Dedeček: PRÁCE je sondou do myslenia architekta, ktorého dielo stále živo rezonuje v slovenskom architektonickom diskurze a dodnes významne formuje tvár a identitu viacerých slovensk

Cieľom výstavy je sprostredkovať intimitu Dedečkovho súčasného životného prostredia, jeho myslenie a pohľad na minulosť aj súčasnosť. Odhaliť, ba priam demonštrovať špecifickú metódu navrhovania, ktorá podľa jeho slov nie je umeleckou tvorbou „ale predchodcom akéhosi automatického, počítačového navrhovania“.

Autori výstavy si nekládli za úlohu poskytnúť vyčerpávajúcu retrospektívu tvorby Vladimíra Dedečka, chceli skôr načrtnúť obraz osobnosti architekta a prostredníctvom jeho vlastných slov poskytnúť priestor na odhaľovanie a porozumenie práce jedného z posledných architektov prvej povojnovej generácie Slovenska.

Vladimír Dedeček: PRÁCE


Další události

Výtvarné umění

Paľo Macho - Obrazy rozptylů a transpare …

19.6.2024 - 20.7.2024
Praha · Nová Síň

Není mým úmyslem odprezentovat každý skleněný obraz samostatně, stejně jako není mým cílem odvyprávět každý příběh.

Detail
Fotografie

Václav Šilha – Antarktida

22.6.2024 - 22.7.2024
Český Rudolec · Matějovec38

Nová galerie, věnovaná výhradně fotografii, otevírá v Matějovci u Slavonic výstavou Václava Šilhy Antarktida.

Detail
Užitné umění

FRANTIŠEK JUNGVIRT - SKLO - BAREVNÉ LINI …

31.5.2024 - 24.7.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Výstava výtvarníka, designéra a malíře skla v galerii Nemannka

Detail
Výtvarné umění

BOUDNÍK | 100

26.4.2024 - 26.7.2024
Praha · Artinbox Galerie

17. března by se dožil sta let významný český umělec Vladimír Boudník, grafik, malíř, spisovatel, jedna z nejvýraznějších osobností umělecké scény 50. …

Detail
Výtvarné umění

Jiří Anderle – Už jsem byl vším, i klaun …

13.6.2024 - 27.7.2024
Praha · Galerie MODERNA

Výstava obrazů a grafik Jiřího Anderleho v galerii Moderna

Detail