Vít Mádr – Tichý svět

07.03.2019 - 16.04.2019Fotografie

Výstava fotografií v galerii Platinium

Vít Mádr: Narodil se v roce 1959 v Brně. Absolvoval základní i nástavbové studium na Institutu výtvarné fotografie (dnes Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě) a studoval malířské techniky u prof. Petra Skácela na Lidové konzervatoři v Brně. Absolvoval Elektrotechnickou fakultu vysokého učení technického v Brně. Původně se zabýval především malbou. Vznikaly převážně olejomalby s městskou tematikou. Často se v jeho obrazech objevovaly prvky personifikace. Již delší dobu pracuje autor na Artech – kolážích ručně (nyní počítačově) kolorovaných fotografií, kde každá dílčí fotografie vytváří samostatnou plochu a výsledná kompozice pak celek vyjadřující opakování opakovatelného. Postupně autor přepnul na Arty 2.0, kde jim dává jinou formu – jednotlivé dílčí fotografie překrývá expresívní olejomalbou. Tyto práce nazývá Stopy. Na soubor Arty a Stopy navazuje nejnovější projekt Cesta je cíl, více nazýván jako ZajatApp – zajatý aplikacemi. Zde autor využívá výstupů z aplikací mobilních telefonů či počítačů. Ty dále komponuje do koláží. Jde o odraz současného světa a životního stylu. Ve fotografii své první vážnější práce začal nazývat Transformace. Dokumentární fotografii zde již při jejím vzniku přetvářel (především dlouhými expozičními časy a záměrným pohybem fotoaparátu) a tím se snažil dát fotografii jiný obsah.Vít Mádr – Tichý svět - www.iUmeni.cz (07.03.2019)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Posledních padesát let

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder